Úvod » Oznamy » Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

(36. týždeň, 04.09. – 10.09. 2017)

Farské oznamy

 •  Vedenie Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2017/2018 sa začne spoločnou sv. omšou v Kostole svätej Kataríny v Dolnom Kubíne v pondelok 4. 9. 2017 o 9.00. Po jej skončení sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunú do školy.
 •  V pondelok budú večerné sv. omše venované začiatku školského roka. Pozývame všetkých študentov a pedagógov, aby nový školský rok začali s prosbou o požehnanie.
 •  Od stredy tohto týždňa, budú večerné sväté omše vo farskom kostole za účastí rodín.
 •  V tomto týždni začínajú sv. omše za účasti detí a mládeže. Prosíme najmä všetky deti, ktoré sa budú v tomto roku pripravovať na 1. sv. prijímanie, aby prišli na detskú sv. omšu vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Sv. omše za účasti mládeže budú bývať vo farskom kostole v piatok o 18:00 hod.
 •  Všetky deti, ktoré by sa chceli zapojiť do spievania na štvrtkových sv. omšiach za účasti detí, sú pozvané v tento štvrtok o 15:45 hod., na nácvik do Charity pod kostolom na Brezovci.
 •  Ruža sv. Márie Magdalény venovala pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať!
 •  Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti, ktoré majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.9. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť vzadu v kostole, prípadne na webovej stránke. Zvyšné informácie možno nájsť na nástenke.  
 • Dňa 30.9.2017 bude v Bratislave blahorečený don Titus Zeman, mučeník za duchovné povolania. Krátky životopis a program blahorečenia možno nájsť vzadu na stolíku.
 •  Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia lektori.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíková.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2041 a Ľ. Štúra 2044.
 •  Upratovanie kostol vo VK: rod. Giertliová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

4.9.

 

 

Fk

06:00

Za obrátenie hriešnikov

D

09:00

 

18:00

Za študentov, pedagógov a zamestnancov CSŠ

Za študentov a pedagógov, za GPOH

O

 

B

Br

18:30

Za Z a BP pre Jožku a Ondreja

H

Ut

5.9.

 

 

Fk

06:00

+ Ľudmila a Ondrej Babis

D

18:00

Poďakovanie za 25 r. manželstva

O

Br

18:30

+ Miroslav Zaťko

H

NsP

16:00

+ František

B

St

6.9.

 

Fk

06:00

+ Mária a Jozef Pňačko

D

18:00

+ Ján Kôpka

H

Br

18:30

+ Vladimír Hruška

B

CSŠ

07:45

+ Peter Kopčák

O

Št

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza

Fk

06:00

+ Štefan, Mária, Vierka

D

18:00

+ Eva a Jozef Mäsiar

H

Br

17:00

+ rodičia Ondrej a Hermína

O

NsP

16:00

+ Ľuboš Pšenák

B

Pia

8.9.

 

Narodenie

Panny Márie

Fk

06:00

Za BP a požehnanie pre Štefana a jeho rodinu

D

18:00

+ Margita Pňačková

B

Br

18:30

+ Margita Brieniková

O

VK

17:00

Na úmysel

H

So

9.9.

 

 

Fk

06:30

Za duše v očistci

D

15:00

Sobášna sv. omša

B

18:00

+ Mária a Ján Žilinec

H

Br

07:00

+ Magdaléna, Amália a Anton

O

15:30

Sobášny obrad

O

Ne

10.9.

 

 

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Margita Žúborová

B

09:00

Za Z a BP pre Máriu

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za Božiu pomoc pre syna

O

Br

07:45

Poďakovanie za 70 r. života

D

10:00

+ Jozef Melko a rodičia

H

18:30

Na úmysel

JB

NsP

16:00

Za BP pre dcéru

O

VK

09:15

Za zdravie a BP pre Annu Kulovú

B