Úvod » Oznamy » Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

(43. týždeň, 22.10. – 28.10. 2018)

  • Dnes (v nedeľu) po všetkých svätých omšiach je zbierka na misie pri východe z kostola. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok bude po detskej sv. omši na Brezovci stretnutie všetkých rodičov prvoprijimajúcich detí.
  • Vo štvrtok 25.10.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme ružencové bratstvo.
  • V noci z 27.10. na 28.10. (sobota- nedeľa) sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.
  • Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy Vás srdečne pozývajú v nedeľu, 28. 10. 2018 o 14.30 do MsKS na kultúrne podujatie ” Vnúčatá starým rodičom”.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružná 2057 a 2058.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Mierová 1971 a D. Hrdinov 2038.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Škvarková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Od 22.10.2018 do 28.10.2018

 

Po

22.10.

 

 

 

Fk

06:00

Za uzdravenie a B. milosť pre brata Jozef Ž.

D

18:00

Za uzdravenie Matúša a za jeho pokoj

O

Br

18:30

Za uzdr. manželstva Andrei a Mariana

H

CSŠ

07:45

+ František

F

Ut

23.10.

 

Fk

06:00

Za zdravie a úspešnú operáciu pre Pavla S.

D

18:00

Za zdravie a BP pre Libora

O

Br

18:30

+ Štefánia Boorová

H

NsP

16:00

Za uzdravenie Marty

F

St

24.10.

 

Fk

06:00

+ Zuzana a Adam Fašánok, + Mária a Jozef

+ Štefan, Terézia a Miroslav Gornál

D

 

F

18:00

+ Rozália a Jozef Pračko

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Bombjakovú

O

Št

25.10.

Výročie posviacky spišského katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre členov zboru sv. Kataríny

D

18:00

+ Mária Minarčíková

H

Br

17:00

Za zdravie a BP pre rodinu Sojčákovú

O

NsP

16:00

+ sestra Rozamunda

F

Pia

26.10.

 

 

Fk

06:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc

O

18:00

Na úmysel

P

Br

18:30

+ Gajdoš

F

VK

17:00

+ Izidor Salva

H

So

27.10.

 

 

Fk

06:30

+ Mária a Ladislav Žúbor

D

16:00

Sobášna sv. omša

H

18:00

+ Ján Janík

F

Br

VK

07:00

15:00

Za zdravie a BP pre syna Mareka

Sobášna sv. omša

O

F

Ne

28.10

 

 

 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre rodinu Pažickú

F

09:00

+ Jozef Matúš

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za Božiu pomoc a silu v službe pre sr. Mery

O

Br

07:45

Za zdravie a BP pre MUDr. Slobodu a jeho rodinu

D

10:00

Za Z a BP pre rod. Strážovskú

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel a Božiu ochranu pre Ivana

O

VK

09:15

+ Terézia Skubeňová

F