Úvod » Oznamy » Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Farské oznamy

Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

  • Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie pre náš okres bude na budúcu nedeľu rozdelenie svätých omší nasledovne:

Zaočkovaní:          FK 9:00, 11:00     BR 7:45, 10:00

OTP:                    FK 6:30, 14:45     BR 12:00 18:30

Neočkovaní:         FK 17:00              BR 16:00

Zároveň musíme od budúcej nedele robiť zoznamy účastníkov svätých omší. Vzadu na stolíkoch nájdete malé lístočky, ktoré treba vyplniť a vhodiť do pripravenej krabičky, ktorá bude pri vchode do kostola.

  • Pozývame vás na MISIJNÝ RUŽENEC detí, mladých a rodín do kostola na Brezovec v nedeľu 24.10.2021 o 15:00 hod.
  • Budúcu nedeľu 24.10.2021 je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V stredu, 20.10.2021, po sv. omši pre rodiny o 18:00, bude krátka prezentácia Združenia Zázračnej medaily. Všetkých srdečne pozývame!
  • Vo štvrtok, 21.10.2021, po sv. omši o 18:00 hod. pokračuje Diecézna škola viery. V našej farnosti ju vedie Vdp. Jozef Žvanda, kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku. Preto štvrtková adorácia nebude.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z SNP 1198,1200.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice a Ľ. Štúra 2047, 2295.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 18.10.2021 do 24.10.2021

 

 

Po

18.10.

 

Sv. Lukáša, evanjelistu

sviatok

Fk

06:00

+ Ondrej a Anna Vasiľ

D

 

+ Peter Čaučík

A

12:00

Za BP pre rodinu Heškovú

U

18:00

+ Terézia a Adam Straka

Z

Br

18:30

+ Terézia Mužilová

H

  

 

Ut

19.10.

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Anton a Margita Sklarčík

D

 

+ Michal a Terézia Halaj

H

12:00

Za obrátenie Juraja a BP

U

18:00

+ z rod. Reguly

A

Br

18:30

Za členky ruže sv. Heleny

Z

 

  

St

20.10.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ r. Turac a Zich

D

 

+ rodičia Jolana, Cyprián a brat Cyprián

A

12:00

Za BP pre rodinu Povalačovú

U

18:00

+ Margita a Benjamín Straka

Z

Br

18:30

+ Oľga Halenárová

H

 

 

Št

21.10.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Helena a Stanislav Čiernik

D

 

Za členov ruže sv. Margity

H

12:00

Za BP pre rodinu Zajacovú

U

18:00

+ rodičia Kočalkoví

Z

Br

17:00

+ Peter Burda

A

 

 

Pia

22.10.

 

Sv. Jána Pavla II.

ľubovoľná

spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Katarína Solárová r. Kubincová

D

12:00

+ Stanislav Škuta

U

18:00

+ Ivan

H

Br

18:30

Na úmysel

Z

VK

17:00

Za BP rod. Adriany a Jozefa

A

 

So

23.10.

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

 

Anna Jandeková

A

18:00

Na úmysel

Z

Br

07:00

+ Božena a Jozef Cimpl

H

 

 

 

 

Ne

24.10.

 

 

 

Tridsiata nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

+ Anna  a Jaroslav  Bútora

H

09:00

+ Mária, Tibor Jaššo

A

11:00

Za živú rodinu Sklarčíkovú

D

14:45

Za pokoj a lásku v rodinách

Z

17:00

+ Jozef Lucky

U

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Mária Danková

A

12:00

Za zdravie rodiny Bečkovej

Z

 

16:00

Na úmysel

A

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ Helena a Izidor Salva

Z