Úvod » Oznamy » Druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

Druhá veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

(15. týždeň, 09.04. – 15.04. 2018)

Farské oznamy

  • Nedeľa Božieho Milosrdenstva: Každý, kto si v túto nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
  • Vo štvrtok 12.04. 2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o jej prípravu prosíme terciárov.
  • Vedenie našej Cirkevnej spojenej školy pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na zápis do prvého ročníka základnej školy dňa 16. a 17. apríla 2018 (pondelok, utorok)  od 14:00 do 17:00 hod. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu) a rodný list dieťaťa.  
  • Piataci, ktorí majú záujem o štúdium na reálnom osemročnom gymnáziu na Cirkevnej spojenej škole môžu podávať svoje prihlášky na Základnej škole, ktorú navštevujú do 10. apríla a do nášho gymnázia doniesť k 20. aprílu.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Severná a Záskalicka.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2045 a 2046.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Janotíková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

9.4.

 

Zvestovanie Pána

slávnosť

Fk

06:00

+ Pavlína Kucherková

D

18:00

Za zdravie a BP pre Milana

B

Br

18:30

Za Z a BP pre dcéru Danku s rod.

H

CSŠ

07:45

+ Ján, Terézia, Ján a Mária Baľák

O

Ut

10.4

 

Fk

06:00

+ Jozef Parec

D

18:00

+ Metod Sivák

B

Br

18:30

Za Z a dary DS pre Natáliu

H

NsP

16:00

Za zdravie Marty

O

St

11.4.

 

Sv. Stanislava,

biskupa a mučeníka

Fk

 

06:00

Za zdravie a BP pre snúbencov Petru a Lukáša

D

18:00

Za zdravie a dary DS pre Borisa

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Margita Babinská

Za obrátenie dcéry Silvie a jej detí

B

O

Št

12.4.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre r. Juríkovú

D

18:00

+ Terézia a Ján Jantiak

H

Br

17:00

Za zdravie a BP pre rod. Jakuba Doležala

O

NsP

16:00

+ Valéria

B

Pia

13.4.

 

Fk

06:00

+ Štefan Jurčík

D

18:00

+ Pavlína Dobrotková

B

Br

18:30

+ Ján Sobčák

O

VK

17:00

+ Cyril, Mária a Ľudovít

H

So

14.4.

 

Fk

06:30

 

15:00

Na úmysel

+ Justina, Ján, Jozef Draganovský

Sobášny obrad

D

B

OP

18:00

Za rodinu Štefana Laštíka

O

Br

07:00

+ Karol Lešňovský

H

Ne

15.4.

 

 

 

Tretia

veľkonočná nedeľa

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Bertu a Františka

O

09:00

Za zdravie a BP pre rod. Gregovú

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Poďakovanie za starostlivosť sestry

D

10:00

Za BP pre rod. Škutovú

B

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na poďak. za Božiu milosť

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre rod. Morincovú

O