Úvod » Oznamy » Druhá Veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho milosrdenstva

Druhá Veľkonočná nedeľa- Nedeľa Božieho milosrdenstva

  • Cirkevná škola Andreja Radlinského, vyhlasuje zápis do materskej škôlky, základnej školy a na osemročné gymnázium. Viac informácii nájdete na našej nástenke, ale internetovej stránke školy RADLINSKEHO.sk
  • Pozývame vás na piatkové adorácie, ktoré budú o 19:45 vysielané online. Srdečne vás pozývame.
  • Po porade so zástupcami jednotlivých škôl a vzhľadom k aktuálnej situácii sme sa rozhodli presunúť termín prvého svätého prijímania na 20.septembra 2020. Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme.
  • Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, ponúkame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral, doc. Anton Lisník. Link na ktorom si môžete katechézu pozrieť nájdete na našej farskej stránke.

                                                              

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný KubínOd 20.4.2020 do 26.4.2020

 

Po

20.4.

 

 

 

 

7:00

D

Za farnosť Dolný Kubín

 

H

+ Júlia a Štefan Pilatik

 

F

Za + z rodiny Pepuchovej

 

 

A

Za + Zdenku Veselovskú

 

 

Ut

21.4.

 

 

 

D

+ Rozália Očkaják

 

H

+ Jozef

 

7:00

F

Za farnosť Dolný Kubín

 

 

A

+ Ján Ďaďo

 

 

St

22.4.

 

 

 

D

Za farnosť Dolný Kubín

 

H

+ Michal Slamenka

 

7:00

F

A

Za zdravie a BP pre rod. Vajdulákovú

Za rodičov, učiteľov a žiakov z CSŠ

 

 

Št

23.4.

 

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

 

D

+ Jaromír a anna Čuporák

 

H

Za farnosť Dolný Kubín

 

7:00

F

+ Peter Čierny

 

 

A

Za rod. Turčinovú

 

 

 

Pia

24.4.

 

 

 

D

Za zdravie a BP pre rodičov Annu a Jozefa Jandekových

 

H

Za BP v chorobe pre Máriu

 

7:00

F

Za farnosť Dolný Kubín

 

 

A

Paľko a Tamara Turčinovci

 

 

So

25.4.

 

Sv. Marka, evanjelistu

 

D

+ Michal Janček a Mária Janceková

 

H

Poďak. za 90 r. života Pavla

 

7:00

F

A

Za farnosť Dolný Kubín

+ Ignác a Emília Koptová

 

 

 

 

Ne

26.4.

 

 

 

 

Tretia

Veľkonočná nedeľa

 

 

 

9:00

D

Za farnosť Dolný Kubín

 

H

+ Milan Šatka

 

F

Za živých členov ružencového bratstva

 

A

+ Katarína, Ján Morinec