Úvod » Oznamy » Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

(18. týždeň, 29.04.2019 – 05.05. 2019)

 • Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:                FARSKÝ KOSTOL:         v stredu a v piatok od 16:00 hod.

                             BREZOVEC:                    v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

                             Vyšný Kubín:              v piatok od 16:00 hod.

 • Vo štvrtok 2.5.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia ktorá bude tichá.
 • V piatok 3.5.2019 je výročný deň smrti biskupa Mons. Františka Tondru (2012).
 • V sobotu 04.05.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Sviatosť oltárna bude po sv. omši vystavená vo fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
 • Ružencové bratstvo organizuje dňa 8.5.2019 (streda) púť do ružencovej záhrady v Ludźmieri a Zakopaného. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakrestii kostola (FK, Br) do pondelka 29.4.2019.
 • Májové pobožnosti sa modlíme 15 min. pred každou sv. omšou. Otec biskup Štefan spolu s biskupmi Slovenska prosí v súvislosti s nedávnym požiarom katedrály Notre Dame v Paríži, aby máj bol obdobím mariánskej úcty a aby májové pobožnosti boli obetované na úmysel prehĺbenia úcty a lásky našich i francúzskych veriacich k našej Nebeskej Matke, Panne Márii.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1166 a 1167.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie vo VK: rod. Slamková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

29.4.

 

Sv. Kataríny Sienskej,

Patrónky Európy

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre albína Tisoňa

D

18:00

+ Mária Šmidková s manželom

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Terézia Inderholcová

Za prijatie do B. kráľovstva + Cyprián

H

O

Ut

30.4.

 

 

Fk

06:00

+ Margita a Ján Klopačka

D

18:00

+Vojtech a Janka

H

Br

18:30

Poďakovanie za 25 rokov manželstva

O

NsP

16:00

+ Eduard Gašaj (13. výročie smrti)

F

St

1.5.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Jozef, Štefánia, Cyprián a Mária

Za prijatie do B. kráľovstva + Cecília

D

O

18:00

+ Imrich a Olinka

H

18:30

Za zdravie a BP pre syna Ľubomíra

F

 

 

 

 

Št

2.5.

 

Sv. Atanáza,

biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

D

18:00

+ Zuzana Panciová

H

Br

17:00

Za rodiny Otílie a Augustína Šlachty

O

NsP

16:00

Poďakovanie Moniky za 60. rokov života

F

Pia

3.5.

 

Sv. Filipa a Jakuba,

 apoštolov

Fk

06:00

+ Jozef Žofaj

D

18:00

+ Štefan V.

O

Br

18:30

+ Veronika

F

VK

17:00

Za BP pri skúške pre Juraja

H

So

4.5.

 

Fk

06:30

+ Žofia a Juraj Bečka

+ Alojz a Helena

D

O

18:00

Za Z a BP pre Máriu, deti a vnúčatá s rodinami

H

Br

07:00

Za zdravie a BP pre Katku a Ivana

F

Ne

5.5.

 

 

 

 

 

Tretia veľkonočná

nedeľa

 

Fk

06:30

+ rodičia Florián a Mária

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP v chorobe pre Eriku

O

Br

07:45

Za zdravie a BP pre rod. Františka a Márie

D

10:00

Za Z a BP pre Lindu

H

18:30

Za sestry s rodinami

O

NsP

16:00

Za BP a uzdravenie na tele i duši pre vnučku Mišku

O

VK

09:15

Za rod. Spišákovú

F