Úvod » Oznamy » Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 01.3.2021 do 07.3.2021

  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať online  a to v piatok pred svätou omšou o 17:30 a v nedeľu o 14:00. Vysielané budú prostredníctvom facebooku a v nedeľu o 14:00 aj cez Tv Dk.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme večer o 17:00 hod. modlitbou posvätného ruženca a o 18:00 bude svätá omša.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

1.3

 

 

Fk

 

 

07:00

+ František a Ján

D

 

+ Severín Kubinec

H

 

+ Danka a Monika Sameková

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Janka Piaďková

U

 

Ut

2.3

 

 

Fk

 

 

 

07:00

 Lenka Barienčíková

D

 

+ Ondrej a Mária Greško

H

 

+ Adam Lepeta, Róbert, Eva, Róbert

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Janka Piaďková

U

 

   St

3.3

 

 

 

Fk

 

 

07:00

+ Juraj Štefák

D

 

+ Miloš Novák

H

 

Na úmysel ordinára

A

18:00

Na úmysel

B

 

Za dary DS pre Jozefa, Dianu a deti

U

 

 

Št

4.3

 

 

Fk

 

07:00

Za don Kamila Kutarňu

D

 

+ Valburga

H

 

Na úmysel

B

18:00

+ Jozef Kriváň

A

 

Za dary DS pre Lenku Vonšákovú s rod.

U

 

 

Pia

5.3

 

 

Fk

07:00

Za šťastnú hodinu smrti a BP pre brata Eduarda

D

 

Na úmysel

B

 

+ Gabriela Altmanová

A

18:00

+ Terézia Kohútková

H

 

Za BP pre Jozefa Š.

U

 

 

So

6.3

 

 

Fk

07:00

Za veriacich

D

 

+ Dušan Matúš ml.

H

 

+ Diana, Jozef, Jožko, Dianka

A

18:00

Na úmysel

B

 

Za BP pre Jakuba Š.

U

 

 

Ne

7.3

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Fk

09:00

Za + Anton a Mária Kulla

D

 

+ Pavlína Čirčová

A

 

Za BP pre rod. Žofajovú

H

 

Na úmysel

B

 

Za BP pre rod. Miroslava a Anny

U