Úvod » Oznamy » Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

(11. týždeň, 09.03.2020 – 15.03.2020)

  • Aj tento rok je možnosť zapísať svoje dieťa do cirkevnej materskej školy v Dolnom Kubíne. Žiadosť o prijatie dieťaťa do cirkevnej materskej školy možno podať osobne od začiatku marca do konca mája 2020, počas pracovných dní v dobe od 6:30 do 16:30 učiteľkám v MŠ. Tlačivá na prijatie dieťaťa sú k dispozícii v MŠ. Viac informácií sa dozviete v plagáte na nástenke.
  • Sväté omše v nemocničnej kaplnke nebudú ani tento týždeň.
  • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Pôstnym kazateľov bude vdp. Viktor Pardeľ. Všetkých Vás srdečne pozývame.
  • Krížové cesty - V piatok vo farskom kostole si krížovú cestu pripravia mladí a v kostole na Brezovci žiaci CSŠ.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
  • Vyšlo nové číslo farského listu, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Okružná 2059,2060.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1531,1532,1533 a 1534.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Suroviaková

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

9.3.

 

 

Fk

06:00

+ Mária Celecová

D

18:00

+ Jozef a Mária Holubčík

F

Br

18:30

+ Mária, Jozef a Peter Pajtáš

H

CSŠ

07:45

Za dobrodincov

A

 

Ut

10.3

 

 

Fk

06:00

+ Mária Tomláková

+ Karol a Johana

D

H

18:00

Za z a BP pre Mareka Removčíka

A

Br

18:30

+ Klement

F

 

St

11.3.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Jozef, Júlia a Mária Žáková

D

18:00

+ Adela Hubčíková

H

18:30

+ Viera, Vladimír, Ján a Štefánia

F

CSŠ

07:45

+ Patrik Bella

A

 

Št

12.3.

 

 

Fk

06:00

+ Regina Adamjak

Za zdr. a trpezlivosť pre Bohu známu osobu

D

H

18:00

Za uzdravenie Viery a Janky

F

Br

17:00

+ Štefánia a Eva Záhradníková

A

 

Pia

13.3.

 

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ondrej Vasil

D

18:00

Za + členov ruže sv. Cyrila

F

Br

18:30

Za žiakov z CSŠ

A

VK

17:00

+ Štefan Hládek

H

 

So

14.3.

 

 

Fk

06:30

Za BP nevesty Moniky Ďaďovej

k narodeninám

D

 

Za zdravie a BP pre Annu s rodinou

F

18:00

+ Juraj a Jozefína

H

Br

07:00

+ Janka a Jozef Sučák

A

 

 

 

Ne

15.3.

 

 

 

Tretia

 pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Jozef Staš

H

09:00

+ Jozef Lúčka

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

 Jaroslav a Bohuslav Holubčík

F

Br

07:45

Za živú rod. Biňasovú

D

10:00

Za duše v očistci

A

18:30

Na úmysel

F

VK

09:15

+ Milena Ján

H