Úvod » Oznamy » Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

(12. týždeň, 18.03.2019 – 24.03. 2019)

 • Dnes  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a krátkou adoráciou. Dnešná téma je: Hľadajúci človek. Pôstnym kazateľov bude vdp. Cyril Hamrák. Všetkých Vás srdečne pozývame.
 • Zajtra (v pondelok) je v našej farnosti celodenná poklona vo farskom kostole od 6:30 hod. do 17:45 hod. ukončená bude krátkou pobožnosťou s požehnaním.
 • Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých v našej farnosti bude takto: V pondelok budeme udeľovať pomazanie chorých pri sv. omšiach vo farskom kostole ráno a večer. V stredu v kostole na Brezovci. Túto sviatosť budeme vysluhovať len chorým a tým, ktorí majú viac ako 60 rokov.
 • Vo štvrtok 21.02.2019 bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Sviatosť kňazstva“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
 • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb.
 • Krížové cesty Tento týždeň budú mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole učitelia Cirkevnej školy a na Brezovci  birmovanci.
 • Pozývame všetkých budúcich prvákov na deň otvorených dverí do Cirkevnej spojenej školy, ktorý sa uskutoční 29. marca. Viac informácií na nástenke a na stránke školy.
 • V ponuke je kniha Františka Trstenského s názvom „Mária z Nazareta“ Môžete si ju zakúpiť vzadu na stolíku. Cena je 5 €.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Lucenkova 1205, 1206, 1207.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2041 a Ľ. Štúra 2044.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Kyselová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

18.3.

 

 

Fk

06:00

Za BP Moniky Ďaďovej

D

18:00

Dobrodinci Lukáš, Tomáš, Maroš, Pavol, Matuš

F

Br

18:30

+ Ján, Jozef, Anton a Vladimír

H

CSŠ

07:45

+ Ľuboš Pšenák

O

Ut

19.3

 

Sv. Jozefa,

ženícha Panny Márie

Fk

06:00

+ Mária Celecová

D

18:00

+ František a Mária Kubáň

O

Br

18:30

+ Amália a Ondrej Mlynárik

H

NsP

16:00

+ Jozefína Sitárová

F

St

20.3.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Jozef Kontra

D

18:00

+ Ján Jesenský

H

18:30

+ Jozef Maier

F

CSŠ

07:45

+ Milan

O

Št

21.3.

 

 

Fk

06:00

+ Helena a Jozef Šutý

D

18:00

+ Anna Matisová

H

Br

17:00

+ Peter Čaučík

O

NsP

16:00

+ Helena a Stanislav Majda

F

Pia

22.3.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Mišalovú a Hrkľovú

D

18:00

Za zdravie a BP pre Petra Snováka

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Marka

F

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

So

23.3.

 

 

Fk

06:30

+ Vladimír, Justína a Štefan Cadrík

D

 

+ Jozef a Žofia

O

18:00

+ František

F

Br

07:00

Za BP a ochranu pre Ivana

H

Ne

24.3.

 

 

Tretia

 pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Margita a Rudolf Škvarka

F

09:00

Za Z a BP pre Matildu a Jozefa

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Žofia a Alfonz Svitek

O

Br

07:45

+ Oľga Ilčišinová

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

+ rodičia Ondrej a Žofia

O

NsP

16:00

+ Ján a Anna Šimko

O

VK

09:15

+ Albín Paluga

F