Úvod » Oznamy » Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

(9. týždeň, 26.02. – 04.03. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes (v nedeľu)  o 15:00 hod. v kostole na Brezovci pokračujeme v cykle Pôstnych kázni ako prípravu na Veľkú Noc. Pôstnej kázni predchádza Korunka k Božiemu Milosrdenstvu. Pôstnym kazateľom je vsdp. Juraj Spuchľák riaditeľ rádia Lumen. Všetkých Vás srdečne pozývame. Viac info. na plagátoch.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:        

FARSKÝ KOSTOL:          v pondelok, v stredu a v piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC:                      v utorok od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín:                 v piatok od 16:00 hod.

 • Krížové cesty Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole sr. Vincentky a pracovníci charity a na Brezovci – Modlitby Matiek.
 • Vo štvrtok 01.03.2018 bude po sv. omši vo farskom kostole adorácia o jej prípravu prosíme členov Modlitby Matiek.
 • V sobotu 03.03.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu vo farskom kostole pri sv. omši o 11:00 hod.
 • Vzadu na stolíku sú tlačivá, ktorými môžete poukázať 2% z dane z príjmov fyzických osôb.
 • Cestovná kancelária AWERTOUR ponúka letecký zájazd do Fatimy, Santiaga de Composlely a Bragy v termíne od 10.7 – 14.7.2018. Cena je 690€. Bližšie informácie nájdete na nástenke. Prihlásiť sa môžete do konca marca v kancelárii farského úradu.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bystereckej 2063 a 2064.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierovej 1966 a 1967.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Chládeková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

26.2.

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

18:00

18:30

07:45

Poďakovanie za 87 r. života Terézie

+ Jozef Šinál

+ Mária a Bartolomej Molnár

+ rodičov Laštíkových

D

B

H

O

Ut

27.2.

 

 

Fk

06:00

+ Stanislav W.

D

18:00

+ Ján a Mária Kubala

B

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Dominiku Molnárovú

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Martu Stašovú

O

St

28.2.

 

 

 

Fk

 

06:00

+ Anna a Karol P.

D

18:00

+ Milan, Helena, Peter Červik

H

Br

CSŠ

18:30

Za BP pre Lenku Vonšák. a Lenku

B

07:45

+ sestra Agnesa a švagor Jozef

O

Št

1.3.

 

Fk

06:00

+ Vlasta Fašungová

D

18:00

Za rod. Argalášovú

B

Br

 17:00

Za zdravie a BP pre rod. Strakovú

O

NsP

 16:00

Na poďak. za 75 r. pre Annu Ilčíkovú

H

Pia

2.3.

 

Fk

06:00

+ Sabina, František Belko a Božena Balejová

D

18:00

Za BP pre Miloslava, Máriu a Marcela

B

Br

18:30

+ Anna Teluchová

O

VK

 17:00

+ Emília a Miroslav

H

So

3.3.

 

Fk

06:30

Na úmysel

D

+ Jozef, Mária, Jozef Medvecký

H

18:00

Za ženy z deviatnika z Medzihradného

O

Br

07:00

Za zdravie a BP pre Juraja a Betku Ch.

Za BP rod. Kaščáková

B

FP

Ne

4.3.

 

 

 

Tretia pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

+ Václav Horáček

O

09:00

+ Justina a Jozef Revaj

B

11:00

Za zdravie a BP pre Onderja

O

14:45

+ Mária Maliková

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Eduard a Eduard Hajas

B

18:30

Na úmysel

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

VK

09:15

Na úmysel

O