Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa v Cezročnom období

Druhá nedeľa v Cezročnom období

(04. týždeň, 20.01.2020 – 26.01.2020)

  • Vo štvrtok 23.1.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
  • Spoločenstvo rodičov a priateľov školy pri Cirkevnej spojenej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy Vás pozývajú na fašiangový ples na tému “Tvoja tvár znie podvedene”, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 o 19.00 v MsKS.
  • V posledný januárový víkend (24.1. – 26.1.2020) sa uskutoční Modlitbové trojdnie na, ktoré pozývajú mamičky z Modlitieb matiek. Toto stretnutie začne v piatok vo farskom kostole po svätej omši o 18:00, a ďalej bude program pokračovať v kostole na Brezovci a to v sobotu po rannej svätej omši o 7:00 a v nedeľu po korunke BM o 15:00. Viac informácií na plagáte.
  • Farská katolícka charita v spolupráci s Sp.KCH a sestrami Vincentkami pozýva dôchodcov na fašiangové posedenie do Cirkevnej školy v nedeľu, 26.1.2020 o 14:00.
  • Pozývame rodičov a priateľov detí z CŠ na tretie stretnutie duchovnej obnovy pre manželov. Obnova sa uskutoční 24.01.2020 o 17:00 v kaplnke CŠ.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 29.2.2020, cez farský úrad.
  • Z rozhodnutia spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku bude zvonček z poslednej januárovej nedele (t.j. budúca nedeľa) použitý pre potreby katolíckych škôl Spišskej diecézy. Výnos zo zvončeka bude určený na rozvoj a podporu a predovšetkým na spolufinancovanie projektov, do ktorých sa môžu naše katolícke školy zapojiť. Od niektorých štátnych zdrojov a dotácií sú naše školy vylúčené. Použitie finančných prostriedkov bude zverejňované a rozdeľovanie prostriedkov bude zastrešovať Diecézny školský úrad. Ďakujeme za štedrosť a ústretovosťou pri podpore katolíckych škôl.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1176 a 1177.
  • Upratovanie kostola na Brezovci, ktoré bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši majú na starosti mamičky z Modlitieb matiek.
  • Upratovanie kostola vo VK: Chladeková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

20.1.

 

 

Fk

06:00

+ Marta a Jozef Šlapka

D

18:00

Za členov ruže sv. Petra

F

Br

18:30

+ Ondrej, Zuzana a Mária Škuta

H

CSŠ

07:45

+ syn Dávid

A

 

Ut

21.1.

 

 Sv. Agnesy,

panny a mučenice

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Jolanu

D

18:00

+ Mária a Bohumír Maretta

H

Br

18:30

+ Jozef Hanzely

F

NsP

16:00

Za + manžela Jozefa

A

 

St

22.1.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rodinu M.

D

18:00

+ Mária

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Zuzanu, Teréziu a Michala

F

CSŠ

07:45

+ Rastislav, Ondrej a Žofia

A

 

Št

23.1.

 

Fk

06:00

+ Štefan, Kristína, Marta

D

18:00

Za Z a BP pre Mateja a Lukáša

H

Br

17:00

+ Miroslav Spišák

A

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Mareka

F

 

Pia

24.1.

Sv. Františka Saleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za + z rod. Majcherovej

D

18:00

+ Helena a Ján Verníček

F

Br

18:30

Za živých členov ruže sv. Bernarda

A

VK

17:00

+ Ján a Janka Šimurda

H

 

So

25.1.

 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

Fk

06:30

+ Július Karcol

D

Poďakovanie za 45 rokov spoločného života

F

18:00

+ Jozef Spišák

A

Br

07:00

Na poďak. za 70 r. života pre Helenu

H

 

 

 

 

Ne

26.1.

 

 

 

 

Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Emília a Jozef Babic

A

09:00

+ Irena Lacková

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za Z a BP pre Romana

H

Br

07:45

+ Ondrej Borončo a Žofia, Ľudmila a Stanislav

D

10:00

Za zdravie a BP na misiách pre Josepha

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za BP pri operácii pre Danku

H

VK

09:15

+ Anna, Valéria

A