Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa v Cezročnom období

Druhá nedeľa v Cezročnom období

(03. týždeň, 13.01.2020 – 19.01.2020)

 • Dnes sa končí Vianočné obdobie. Nasleduje Obdobie cez rok pred Pôstnym obdobím. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov. Pán Boh zaplať!
 • V utorok 14.01.2020 sa po sv. omši vo farskom kostole uskutoční stretnutie Mimoriadnych vysluhovateľov Svätého prijímania v pastoračnom centre. Prosíme o účasť všetkých rozdávateľov.
 • Vo štvrtok bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Piate Božie prikázanie“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
 • Od 18. 01. – 25. 01. 2020 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Na budúcu nedeľu budú krsty po svätej omši o 8:45 v kostole na Brezovci.
 • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať katolícku teológiu, môžu podať svoje prihlášky do 29.02.2020, cez farský úrad.
 • Termín prvého sv. prijímania v našej farnosti je 24.5.2020.
 • Pre naše mesto je tu možnosť zapojiť sa do súťaže o ihrisko ŽIHADIELKO. Predstavitelia mesta nás prosili, aby sme tlmočili prosbu vám všetkým zapojiť sa do zahlasovania o toto ihrisko, ktoré bude slúžiť najmenším na sídlisku Bysterec. Hlasovať môžeme do 29. februára na www.zihadielko.sk
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1174 a 1175.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Hattalu 2160 a M. Gaceka  rodinné domy.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Kvasničáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

13.1.

 

Fk

06:00

+ starých rodičov A+A

D

18:00

Za zdravie a BP pre Denisu

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Karola, Štepánku a Karolínu

H

CSŠ

07:45

+ Štefan

A

 

 

Ut

14.1.

 

 

Fk

06:00

 Jaroslav, Miroslav a Irena

D

18:00

Na úmysel ordinára

A

Br

18:30

+ Jozef a Žofia Bernolák

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre rodinu Juraja Rambalu

F

 

 

St

15.1.

 

 

Fk

06:00

+ Ján Mäsiar

D

18:00

Za Z a BP pre Veroniku Fedorovú

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Patrika Bakaľu

F

CSŠ

07:45

Za rodinu Jarošovú

A

 

 

Št

16.1.

 

 

Fk

06:00

BP a dary D.Sv. pre rodiny Rovná, Kvietková, Vicaňová.

D

18:00

Za Z a BP pre rod. Hubčíkovú

H

Br

17:00

Za deti našej farnosti

A

NsP

16:00

Na úmysel Margity Chovanovej

F

 

Pia

17.1.

 

Sv. Anton,

opát

Fk

06:00

+ Anton a Anna Kvočka a ich deti

D

18:00

Poďakovanie za 60 r. života Viery

F

Br

18:30

+ z rod. Bernuszakowa

A

VK

17:00

+ Margita a Matej

H

 

So

18.1.

 

 

Fk

06:30

+ Jozef a Mária Kováčik

Za Z a BP pre Martinu

D

A

18:00

Za z a BP pre pána dekana a kaplánov

F

Br

07:00

+ Ondrej, Zuzana a  Mária Škuta

H

 

 

 

 

Ne

19.1.

 

 

 

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ rodičia a starí rodičia

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za uzdravenie sestry

A

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

+ rodičia Ladislav a Božena Škvarka

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Zdenka a Jozef Veselovský

A

VK

09:15

+ Žofia a Jozef

F