Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa v cezročnom období

Druhá nedeľa v cezročnom období

(4. týždeň, 21.01.2019 – 27.01. 2019)

  • Vo štvrtok 24.1.2019, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
  • V posledný januárový víkend (25.1. – 27.1.2019) sa uskutoční Modlitbové trojdnie na, ktoré pozývajú mamičky z Modlitieb matiek. Toto stretnutie začne v piatok vo farskom kostole po svätej omši o 18:00, a ďalej bude program pokračovať v kostole na Brezovci a to v sobotu po rannej svätej omši o 7:00 a v nedeľu po korunke BM o 15:00. Viac informácií na plagáte.
  • Na budúcu nedeľu budú krsty po svätej omši o 8:45 v kostole na Brezovci.
    • Spoločenstvo rodičov pri Cirkevnej spojenej škole vás pozýva na Fašiangový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu, 9.2.2019. Viac informácii na plagáte.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať dennú formu katolíckej teológie, môžu podať svoje prihlášky do 28.2.2019, cez farský úrad.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Železničiarov a Bernolákova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci, ktoré bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši majú na starosti mamičky z Modlitieb matiek.
  • Upratovanie kostola vo VK: Joštiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

21.1.

 

 Sv. Agnesy, panny a mučenice

Fk

06:00

+ Jolana a František Tomadlík

D

18:00

+ Celestína a Ľudmila a ich rodičia

F

Br

18:30

+ Jozef a Božena Cimplová

H

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Mária

O

Ut

22.1.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Magdalénu a Danu

D

18:00

Za Z a BP pre Veroniku

H

Br

18:30

+ Monika Petráková (1. výročie)

F

NsP

16:00

+ sestra Ružena

O

St

23.1.

 

Fk

06:00

Za živých členov ruže sv. Juraja

D

18:00

Za Z a BP pre dcéru Dagmaru

H

Br

18:30

+ Ľudovít a Anna Dludík

F

CSŠ

07:45

+ Ľudovít, Jolana a Mária Trepáň

O

Št

24.1.

Sv.Františka Saleského,

biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za živých členov ruže Márie Magdalény

D

18:00

Za Božiu pomoc pri liečbe Lenky

F

Br

17:00

Za BP pre dcéru Barboru

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

25.1.

 

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

 

Fk

06:00

 + Július Karcol

D

18:00

+ MUDr. Jozef Gluch

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Dudášovú

F

VK

17:00

Za Z a BP pre rod. Joštiakovú

H

So

26.1.

Sv.Timoteja a Títa,

biskupov

 

Fk

06:30

Za + členov ruže Márie Magdalény

D

+ Vincent a Terézia Paluga

F

18:00

Za zdravie a BP pre Annu Pisarčíkovú

O

Br

07:00

+ Miloš Novák

H

Ne

27.1.

 

 

Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Milan Mäsiar

O

09:00

Za zdravie a BP pre rodinu Podobovú

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Naďa Povalová

H

Br

07:45

+ Katarína

D

10:00

+ Margita a Jozef Kucbel

F

18:30

Na úmysel

M

NsP

16:00

+ Mária a Oľga

H

VK

09:15

Na poďakovanie za 30 r. manželstva

O