Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa v cezročnom období

Druhá nedeľa v cezročnom období

(3. týždeň, 15.01. – 21.01. 2018)

Farské oznamy

  • Vo štvrtok 18.01.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude v rámci týždňa Modlitieb za jednotu kresťanov, o jej prípravu prosíme lektorov.
  • Mladých aj vysokoškolákov, ktorí prídu domov, pozývame v nedeľu 21.1.2018  na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v pastoračnom centre za farským úradom o 15.00 hod. Kazateľom bude vdp. Anton Červeň, svd.
  • Od 18. 01. – 25. 01. 2018 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať katolícku teológiu, môžu podať svoje prihlášky do 28.02.2018, cez farský úrad.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Športovcov 1180, 1183 a Hurbanova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničnej 1949 a 1950.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Žiaková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

15.1.

 

Fk

06:00

+ Cyprián a Oľga Jakubjak

D

18:00

Za zdravie a BP pre Dalibora Kapitána

B

Br

18:30

+ Ľubomír Vraniar

H

CSŠ

07:45

Na úmysel

O

Ut

16.1.

 

 

Fk

06:00

+ Marián, Ján, Gizela

D

18:00

+ Beata Madunická

H

Br

18:30

+ Jozef Brtoš

B

NsP

16:00

+ Rudolf a Anna

O

St

17.1.

 

 

Sv. Anton,

opát

Fk

06:00

+ Jolana Tomadlíková

D

18:00

Za zdravie a BP pre Stanislava Rafaja

H

Br

18:30

+ Karol a Bibiána Adamcovci

B

CSŠ

07:45

Za uzdravenie Roberta a BP a ochranu

O

Št

18.1.

 

 

Fk

06:00

+ Július Karcol

D

18:00

Za BP pre rod. Krafčíkovú

B

Br

17:00

+ Vendelín Zemenčík

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre Irenku

H

Pia

19.1.

 

Fk

06:00

+ Juraj Čierny – kňaz

D

18:00

Poďakovanie za dožitie sa vysokého veku brata Jána

B

Br

18:30

+ Irena Kozárová

O

VK

17:00

+ Jozef, Michal, Jozef

H

So

20.1.

 

 

Fk

06:30

 

 

15:00

Poďakovanie PB za uplynulý rok aj MB za vyprosené milosti

Za záchranu manželstva

D

 

B

Sobášny obrad

O

18:00

+ Roman Zámečník

O

Br

07:00

+ Gabriela Repková

H

Ne

21.1.

 

 

 

Tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ vdp. Michal Mikula

O

09:00

+ Hela Lavrincová a Július Janček

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ladislav Františka a Pavol

H

Br

07:45

+ Etela a Ondrej Vraniak

D

10:00

Poďakovanie za 60 r. života Alžbeta

B

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za Z a BP pre Irenku

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre Teréziu

O