Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa po narodení Pána

Druhá nedeľa po narodení Pána

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 4.1.2021 do 10.1.2021

  • Ďakujeme všetkým, ktorí podporili zbierku Dobrej noviny. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 3280- eur.
  • Počas zákazu vychádzania bude možné sledovať sv. omšu cez facebook v pracovné dni ráno o 7:00 a večer od 17:30, kedy začne modlitba sv. ruženca a po ňom bude sv. omša. V nedele a prikázané sviatky bude sv. omša cez facebook a TVDK o 9:00 hod.
  • V stredu je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov. Pri sv. omši o 9:00 bude požehnanie trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať a požehnať ňou svoje príbytky. Požehnaná voda bude pripravená vo všetkých kostoloch (farský, Brezovec, Vyšný Kubín). Kostoly budú otvorené do 17:00.
  • Pozývame deti a hlavne deti z tretieho ročníka na „detskú“ svätú omšu, ktorá bude online a to vo štvrtok 7.1.2021 o 18:00 hod.
  • Predmanželské a krstné náuky v sobotu nebudú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

 

Po

04.1

 

 

 

Fk

 

 

07:00

Za kňazov a zamestnancov farnosti

D

 

+ z rod. Fedorovej

H

 

Za kňazov našej farnosti

A

18:00

Na úmysel

B

 

Za BP pre Máriu

U

 

Ut

05.1

 

 

Fk

 

 

 

07:00

Za čl. ruže Márie Magdalény

D

 

+ Koloman a Anna Holubčík

H

 

Za nenarodené deti

A

18:00

Na úmysel

B

 

+ Karolína a Ondrej

U

 

   St

 06.1

 

 

 

Fk

 

 

09:00

Za veriacich

D

 

Poďak. za 90 r. života pre Agnešu

A

 

Na úmysel

B

 

+ Janka a Vojtech Fekiač

H

 

+ Jaroslav a Jozef

U

 

 

   Št

 07.1

 

Fk

 

07:00

+ Aurélia Brodňanská

D

 

+ Katarína a Ján Kočibal

H

18:00

Za obrátenie syna Libora

A

 

Za z a BP pre Emíliu Trúchlu

U

 

Na úmysel

B

 

 

  Pia

 08.1

 

Fk

07:00

+ Anna Kačaliaková

D

 

+ Mária Pajchlová

H

18:00

+ Miroslav Katrenčík

A

 

Za z rod. Tretinovej

U

 

Na úmysel

B

 

 

  So

 09.1

 

 

Fk

07:00

+ Elena Mikolášiková

D

 

+ rodičia Margita a Ján

H

18:00

+ Viliam Magdiak

A

 

Za z a BP pre kňazov našej farnosti

U

 

Na úmysel

B

 

 

  Ne

 10.1

 

Tretia nedeľa po narodení Pána

 

Fk

09:00

Za veriacich

D

 

Za BP pre rodinu Kovalovú

H

 

+ Jozef a Mária Kováčik

U

 

+ Danka a rodičia Katrenčík

A

 

Na úmysel

B