Úvod » Oznamy » Druhá nedeľa po Narodení Pána

Druhá nedeľa po Narodení Pána

(01. týždeň, 06.01.2020 – 12.01.2020)

  • Sestry saleziánky a animátori pozývajú rodičov a mladých na diskusiu “O displejoch a iných nástrahách vo výchove” s autorkou kníh Slávkou Kubíkovou. Diskusia sa uskutoční dnes (5. januára) o 16:30 v saleziánskom stredisku na Banisku. Viac informácii je na plagáte. 
  • V pondelok je prikázaný sviatok Zjavenie Pána – Troch kráľov. Pri všetkých sv. omšiach bude požehnanie trojkráľovej vody, ktorú si potom môžete zobrať a požehnať ňou svoje príbytky. Sv. omše budú tak ako v nedeľu.
  • V pondelok 6.1.2020 o 16:00 hod. v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej bude Trojkráľový koncert pod záštitou primátora mesta. Účinkovať bude Cantica Collegium musicum z Martina.
  • Tento týždeň budú už riadne sv. omše za účasti deti a pre mládež, rodiny a tiež už aj v nemocnici.
  • Vo štvrtok 9.01.2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme žalmistov.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1169,1170,1173.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2050 a 2159.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Hubčíkova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

 

Po

6.1.

 

 

 

 

  

 

Zjavenie Pána

 

Fk       

 

 

 

Br

 

 

NsP

VK

06:30

09:00

11:00

14:45

07:45

10:00

18:30

16:00

09:15

Za BP pre bratov Milana a Jána

Za Z a BP pri operácii

Za veriacich

+ Štefan Kastelovič

+ Zuzana a Jozef Furinda

+ Albín, Mária a Karol

Na úmysel

Za Z a BP pre Alenku Prachárovú

Poďakovanie za 75 r. života

A

H

D

F

D

F

H

H

A

 

 

Ut

7.1.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre diakona Andreja

D

18:00

+ Jolana Bartíková, Jozef, Milan

A

Br

18:30

Poďakovanie za 40 rokov života pre Petra

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre Katku

H

 

St

8.1.

 

Fk

 

06:00

Za pracovníkov charity

D

18:00

+ Juliana Gregová

H

  Br

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu G. Vavrovej

F

CSŠ

07:45

+ Ján Jančo

A

 

Št

9.1.

 

Fk

06:00

+ Amália a Aristid Dobák

D

18:00

+ Ján Porvich

F

Br

17:00

Za z a BP pre Milana a rodinu

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre Martu Lakoštíkovú

H

 

Pia

10.1.

 

Fk

06:00

+ Šimon, Margita, Jozef a Mária

D

18:00

Poďakovanie za 40 r. manž. Františka a Viery

F

Br

18:30

+ Gabriel a Milan

A

VK

17:00

+ Júlia, Ján Šimurda

H

 

So

11.1.

 

Fk

06:30

+ Pavlína a Cyprián

+ Emília a Adam

D

A

18:00

Za Z a BP pre Františka

H

Br

07:00

+ Ľubomír Vraniak

F

 

 

 

 

 

Ne

12.1.

 

 

 

 

 

Krst Krista Pána

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Za vyslobodenie od závislosti pre Lukáša

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ján Samuheľ (výročná)

F

Br

07:45

Poďakovanie za 60. rokov života

D

10:00

Rod. Strapcová- Ján, Alžbeta, Ján

A

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

+ Svetozár, Jozef, Mária a Matilda

F

VK

09:15

+ Jozef, Anna, Anton Ozančín

H