Úvod » Oznamy » Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

(50. týždeň, 09.12.2019 – 15.12.2019)

 • V dňoch 11. – 12. 12. 2019 privíta naša farnosť relikvie sv. Vincenta de Paul. Privítanie relikvií bude o 9.15 hod., potom bude nasledovať celodenný program, ktorý je zverejnený na nástenkách. Všetkých srdečne pozývame.
 • V pondelok 9.12.2019 je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá je preložená z nedele 8.12. Sv. omše budú:

FK 6:00, 8:00, 18:00                   BR 18:30             VK 17:00

Tento deň je len vonkajšia slávnosť bez štatútu prikázaného sviatku.

 • V utorok 10.12.2019 o 17:00 vo farskom kostole bude koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Ivana Ballu. Preto večerná sv. omša vo farskom kostole nebude.
 • Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa srdečne pozýva na Adventný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v stredu 11. 12. 2019 o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Preto sv. omša na Brezovci nebude. Vstup je voľný.
 • V stredu 11.12.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, pri ktorej si uctíme relikvie sv. Vincenta.
 • Dňa 16. 12. 2019 (t. j. v pondelok) chceme doobeda navštíviť chorých našej farnosti pred Vianočnými sviatkami. Prosíme, aby ste ich mená a adresy tento týždeň nahlásili v sakristii. Tých, ku ktorým chodíme každý prvý piatok hlásiť nemusíte.
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne, vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslať doporučenou poštou do 20.12.2019 na adresu vyhlasovateľa. Viac informácii, ako postupovať a aké doklady treba dodať nájdete na nástenkách kostolov.
 • Ruža sv. Heleny venuje na potreby kostola 200 €. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Na Sihoti 1157 a 1159.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2045 a 2046.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Žiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

09.12.

 

 

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre sestru Emíliu

D

18:00

08:00

+ Ľudmila Kristínová

Na úmysel ordinára

F

A

Br

18:30

+ Karol a Genovéva

H

VK

17:00

Za + Zuzanu Ondrušovú

A

Ut

10.12.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef Vrabec

D

Br

18:30

Za Z a BP pre Renátu Jedlákovú

H

NsP

16:00

Za z a BP pre rodinu Janky a Antona

A

 

St

11.12.

 

 

Fk

 

06:00

+ Martin a Anna Briestenský

+ Anna Krivdová

+ z rodiny Hamrákovej

D

A

F

18:00

+ Irena Trabalková

H

 

 

Št

12.12.

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Tomáš, Helena a Imrich

D

18:00

 

17:00

Za BP a ochranu Panny Márie pre rod. Behulovú

Za dary Ducha Svätého pre syna Martina

F

 

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre Matúša

H

 

Pia

13.12.

 

Sv. Lucia,

panna a mučenica

Fk

06:00

+ Peter a Anna Palárik

D

18:00

+ Mária Ivanova

F

Br

18:30

Za mladých z cirkevnej školy

A

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

 

So

14.12.

 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Fk

06:30

+ Milan Harmaniak

+ František Šutraja

D

A

18:00

Za obrátenie Márie a Jána

F

Br

07:00

Za dary DS pre deti a vnúčatá

H

 

 

 

 

Ne

15.12.

 

 

 

 

Tretia adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Klementína

A

09:00

+ Elena Svobodová

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Mária a Štefan Šálka

H

Br

07:45

Za zdravie a BP pre rod. Jamrichovú

D

10:00

Za zdravie a BP pre Dianu Vonšákovú s rodinou

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za Z a BP pre rodinu

H

VK

09:15

+ Stanislav Žiak

A