Úvod » Oznamy » Druhá adventná nedeľa

Druhá adventná nedeľa

(50. týždeň, 11.12. – 17.12. 2017)

Farské oznamy

  • V utorok 12.12. o 17:00 vo farskom kostole bude koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Ivana Ballu. Preto večerná sv. omša vo farskom kostole nebude.
  • Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa srdečne pozýva na Adventný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Vstup je voľný. Z tohto dôvodu nebude detská sv. omša vo štvrtok. ale v stredu o 17:00 hod.
  •  Vo štvrtok 16.12.2016 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
  • V nedeľu 17. decembra 2017 o 17.00 pripravilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne program vianočného zvykoslovia s názvom Oravské Vianoce. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Vstup na podujatie je voľný. V programe zaznejú známe koledy, oravské vianočné piesne a vinše ako aj inscenácia Betlehemskej hry v podaní folkloristov z Brezovice a Zázrivej. 
  •  Dňa 18. 12. 2017 (t. j. v pondelok) chceme doobeda navštíviť chorých našej farnosti pred Vianočnými sviatkami. Prosíme, aby ste ich mená a adresy tento týždeň nahlásili v sakristii. Tých ku ktorým chodíme každý prvý piatok hlásiť nemusíte.
  •  Aj tento rok budú dolnokubínsky skauti v našej farnosti počas Štedrého dňa roznášať Betlehemské svetlo. Záujemcovia nech sa zapíšu do stredy 20.12.2017 na papier vzadu na stolíku.
  •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu, 17.12.2017, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1169, 1170, 1173.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1536-1538 a 2035.
  •  Upratovanie vo VK: rod. Ferancová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

11.12.

 

 

 

Fk

06:00

+ Štefan Jurčík

D

18:00

+ Viera Drengubiaková

B

Br

18:30

Na poď. za 70 r. života pre Helenu Parničanovú

H

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Andreja a Máriu

O

Ut

12.12.

 

 

Fk

06:00

+ kostolníkov Ján a Cyprián

+ Martin Kucbel

D

B

Br

18:30

+ Ladislav Lenčo

O

NsP

16:00

+ František Ďurota

H

St

13.12.

 

Sv. Lucia,

panna a mučenica

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

+ Jozef a Mária

D

18:00

17:00

07:45

+ Štefan Šálka

+ Angela a Jozef Hrbka

+ Ján, Mária, Vladimír a Ján

H

O

B

Št

14.12.

 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

 Mária a Eduard Orolím

+ Peter Beňuš

D

B

18:00

+ Alžbeta a Ján Strapec

H

NsP

16:00

+ Pavol, Agneša a Pavol

O

Pia

15.12.

 

 

Fk

06:00

+ Zdenka Molnárová

D

18:00

+ Elena, Michal, Mária, Jozef

B

Br

18:30

Za BP pre manžela

O

VK

17:00

+ Ján Šimurda

H

So

16.12.

 

 

Fk

06:30

+ Ján a Justína Matúška

Na úmysel

D

O

18:00

+ Anna a Martin Briestenský

H

Br

07:00

+ Vendelín a Anna

B

Ne

17.12.

 

 

 

Tretia adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Peter Horňák

H

09:00

+ Jozef a Katarína Greško

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Margita Žúborová

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za členov detského zbor

O

18:30

Za Z a BP pre Luciu

H

NsP

16:00

+ Janka

B

VK

09:15

+ Stanislav Žiak

PO