Úvod » Oznamy » Diecézna škola viery

Diecézna škola viery

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli aj siedme stretnutie našej diecéznej školy odvolať. Ponúkame vám k zhliadnutiu katechézu o 8. Božom prikázaní,  ktorú nahral biskupský vikár ThDr. Viktor Pardeľ, PhD a autorom príslušného textu je doc. Anton Lisník. Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=e-RE3-FBwHE&feature=youtu.be

Zároveň pripomíname, že účastníci si môžu prísť prevziať na farský úrad certifikát o absolvovaní 2. ročníka Diecéznej školy viery.