Úvod » Oznamy » Deviata nedeľa v cezročnom období

Deviata nedeľa v cezročnom období

(23. týždeň, 04.06. – 10.06. 2018)

Farské oznamy

  • Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí ste sa angažovali pri slávnosti  prvého sv. prijímania. Aj tento štvrtok bude sv. omša sa účasti deti na Brezovci. Pozývame špeciálne všetky deti, ktoré boli na prvom svätom prijímaní.
  • Rodičia prvoprijímajúcich detí venovali pre potreby 150,- eur. Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok, 7.6.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sestry Vincentky a pracovníci charity.
  • Farnosť Pucov organizuje autobus na koncert o svätom Jánovi Pavlovi II do Spišskej Novej Vsi. Koncert bude budúcu nedeľu 10. júna 2018 o 18,00 hod. Vyše dvojhodinové multimediálne dielo priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Cena vstupenky s dopravou autobusom je 21,- €. Je ešte 17 voľných miest. Kto má záujem o koncert, nech sa prihlási do piatku 8.6.2018 na farskom úrade. Autobus pôjde od farského úradu v Dolnom Kubíne o 15.45.
  • V dňoch 7.-8.7.2018 je tradičná Levočská púť na Mariánsku horu. Kompletný program Levočskej púte nájdete na nástenke.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Uhru a gen. Svobodu
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Medzihradská a E. Hroboňovej.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Mešková.

 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

4.6.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Albína Tisoňa

D

18:00

Poďakovanie za 75 rokov života Viliama

B

Br

18:30

+ Zuzana a Jozef Goga

H

CSŠ

07:45

+ Margita a Vladimír

O

Ut

5.6.

 

Sv. Bonifáca

mučeníka

Fk

06:00

Za deti: Marián, Ján a Mária

D

18:00

Za zdravie a BP pre Luciu Hutirovú

O

Br

18:30

+ Anna a Samuel Mikulík

H

NsP

16:00

+ Štefan Mačor

B

St

6.6.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Pavla a Katarínu s rod.

D

 

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Gaškovú

O

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Zuzana Horvátová

Na úmysel

B

H

Št

7.6.

 

Fk

06:00

+ Etela a Ján Jankových

D

18:00

+ Monika a Daniel Filek

H

Br

17:00

+ Línius Garabáš

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Ľubomíra 

B

Pia

8.6.

 

Najsvätejšieho Srdca

Ježišovho

Fk

06:00

+ Ján a Mária Pánik

D

18:00

+ Helena Žimanová a František Kovalčik

B

Br

18:30

Poď. za 40 r. manželstva Eduarda a Valérie

O

VK

17:00

+ Eduard, Emília a Ladislav

H

So

9.6.

 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Spomienka

Fk

06:30

+ Mária a Ján Kapina

D

15:00

Sobášna svätá omša

H

18:00

+ Ladislav a Ladislav

B

Br

07:00

Za obrátenie manžela Štefana

O

Ne

10.6.

 

 

 

 

Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre rod. Valentyniovú

B

09:00

+ Ferdinand Bugár

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie pre Martinu

O

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za BP pre Františka a Helenu (40 r. sobáša)

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

+ Helena Bjelová

O

VK

09:15

 + Michal Teličák

B