Úvod » Oznamy » Devätnásta nedeľa v období cez rok

Devätnásta nedeľa v období cez rok

(33. týždeň, 13.08. – 19.08. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  • V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00. V tento deň budeme požehnávať byliny a kvety na konci sv. omše.
  • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční ďalší koncert organového festivalu, na ktorom sa predstaví Gerard Gillen z Írska. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
  • V nedeľu, 19. augusta 2018, je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Eucharistia bude vyložená v kostole na Brezovci po sv. omši o 10:00 až do 18:00.
  • Na mariánskom pútnickom mieste v Litmanovej sa bude konať stretnutie mám z Modlitieb matiek zo Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční dňa 25. augusta 2018 od 10.00, do večera 18.00 hod. Organizátorky stretnutia všetkých srdečne pozývajú.
  • Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko –Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Možnosť objednania bude pri prvých sv. omšiach za účasti detí v septembri.
  • Stretnutie lektorov sa uskutoční tento týždeň už v utorok po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Radi privítame aj nových lektorov.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 19.8.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1164 a 1165.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1947 a 1948.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Giertliová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

Po

13.8.

 

Fk

 

 

Br

06:00

 

18:00

18:30

+ Štefan a Justína Briša

+ Margita Šišková

+ Anna, Ján a Juraj Laurinčík

Za zdravie a BP pre MUDr. Lastič a koletív sestier

D

H

O

F

Ut

14.8.

 

Sv. Maximilián Kolbe,

kňaz a mučeník

Fk

06:00

+ Ľudovít a Peter Mateček

D

18:00

+ Ľuboš Pšenák

F

Br

NsP

18:30

16:00

Poď. za 80 r. života mamky Apolónie

Na úmysel

O

H

St

15.8.

 

 

Nanebovzatie Panny Márie

Slávnosť

 

Fk

06:00

Za veriacich

D

08:00

Ma úmysel

P

 

 

Br

 

 

VK

14:45

18:00

07:00

16:00

18:30

17:00

Za BP pre manželov Veroniku a Michala

+ Marta Kováčová

+ Michal a Margita Záňovci

Za Z a BP pre Jozefa a Annu Škutových

Za Božiu pomoc pre manžela Štefana

Za zdravie a BP rod. Kvasničákovej

O

O

F

H

H

JB

Št

16.8.

 

 

Fk

06:00

Za BP a požehnanie pre rod. M.

D

18:00

+ Peter Pecho

O

Br

17:00

+ Marta Kakačková

F

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

17.8.

 

Fk

06:00

+ Ján, Anna a Ján Sivoň

H

18:00

+ Štefan Vankúš (1. výročie smrti)

F

Br

18:30

+ otec Peter a starý rod. Pavol a Helena

O

VK

17:00

Za BP pre Martina

JB

So

18.8.

 

 

Fk

06:30

14:00

16:00

Poď. za 65.r. života Márie Harkabúzik

Sobášna sv. omša

Sobášna sv. omša

D

O

O

 

18:00

Na úmysel

H

Br

07:00

Za dobrodincov

F

Ne

19.8.

 

 

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ František, Serafín a Gabriela Olbert

O

11:00

+ Helena Bjelová

F

14:45

Na úmysel

JB

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za BP pre rodinu Sivčovú

O

18:30

+ Terézka Letková

F

NsP

16:00

Na úmysel

JB

VK

09:15

Na úmysel

H