Úvod » Oznamy » DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Farské oznamy

Devätnásta nedeľa v období cez rok

  •  Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30;
    VK: 17:00. V tento deň budeme požehnávať byliny a kvety na konci sv. omše.
  • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční ďalší koncert organového festivalu, na ktorom sa predstaví HELMUT HAUSKELLER na panovej flaute a STANISLAV ŠURIN  na organe. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
  • Keďže vo štvrtok máme slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, tak svätá omša v nemocnici, bude v stredu o 16:00 hod.
  •  Aj v školskom roku 2019/2020 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko –Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Možnosť objednania bude pri prvých sv. omšiach za účasti detí v septembri.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 18.8.2019, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Timravina, 29. augusta, Rybárska.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1527, 1529, 1530.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Slušňáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 12.08.2019 do 18.08.2019

Po

12.8.

 

Fk

 

Br

06:00

18:00

18:30

+ Jozef, Mária, Jozef a Marianna

Za BP a zdravie pre kňaza Filipa

+ Ján Pavnica (4. výr.)

D

A

H

Ut

13.8.

 

 

Fk

06:00

Za živých z rod. Halajovej

D

18:00

+ rodičia Emil a Vladimír

A

Br

NsP

18:30

16:00

+ Jozef a Margita

Za Z a BP pre Augustína Vorčáka

H

H

St

14.8.

 

Sv. Maximilián Kolbe,

kňaz a mučeník

Fk

06:00

Za dary DS pre vnučku Barboru

D

 

Br

NsP

18:00

18:30

16:00

+ Mária Vlčková

Za Z a BP pre Dominika, Sofiu a Lukáša

Za Z a BP pre rod. Laštíkovú

H

A

H

Št

15.8.

 

 

 

Nanebovzatie Panny Márie

Slávnosť

 

Fk

06:00

08:00

14:45

Za veriacich

Na úmysel

+ Ľuboš Pšenák

D

H

A

18:00

+ Gizela a Štefan Kovalčík

A

Br

07:00

16:00

18:30

Za brata a syna Štefana Fecka ml. s rod.

+ Anna a Ivan

Za zdravie a BP pre Lucku s rodinou

D

H

F

VK

17:00

+ Anton a Terézia

F

Pia

16.8.

 

Fk

06:00

+ z rod. Halajovej

D

18:00

Poďak. za 25. r. manž. Miroslava a Žofie

F

Br

18:30

Za rodinu Szabovú

A

VK

17:00

Za BP pre Luciu a Karola

H

So

17.8.

 

 

Fk

06:30

14:00

15:00

Na úmysel

D

F

F

 

18:00

+ Miroslava a Jozef Spišák

H

Br

 

VK

07:00

 

16:00

Za pokoj, lásku a ochranu pre rod. Strakovú

A

 

H

Ne

18.8.

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Jozef Spišák

H

09:00

+ Helena Bjelová

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

Margita a Cyril Povala

A

Br

07:45

Poďak. za 60 r. ž. Ľudmily Priesolovej

D

10:00

Za BP pre rodinu Mareka

A

18:30

Za zdravie a BP pre Martu

F

NsP

16:00

Za rodinu Žitňanských

F

VK

09:15

Milan Srnka + Helena F.

H