Úvod » Oznamy » Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 02.8.2021 do 08.8.2021

 • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci sa začína Kubínsky organový festival. Predstaví sa emeritný pápežský organista z Vatikánu Juan Paradell-Solé. Na budúcu nedeľu sa predstaví Jana Pastorková (spev) a Mário Sedlár (organ). Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.
 • V tomto prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:    
 • FARSKÝ KOSTOL –   pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.
 • BREZOVEC –              v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.
 • Vyšný Kubín –         v piatok od 16:00 hod.
 • V pondelok, 2. augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch za obvyklých podmienok získať úplné odpustky „Porciunkuly“ (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha).
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená Eucharistickou adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • V sobotu 07.08.2021, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 08.08.2021 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Z ruže sv. Cyrila venovali na kostol 100 €. Úprimné Pán Boh zaplať!
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nad Brehmi a M. R. Štefánika.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1955 a1957.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Ferancová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

2.8.

 

 

 

Fk

 

06:00

Za Z a BP pre Adelu Lúčkovú

H

 

12:00

+ Mária a Matej Beluško

U

 

18:00

Za spoločenstvo Majky Kabátovej

A

 

Br

18:30

+ otec

Z

  

 

Ut

3.8.

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

Za BP pre Eduarda a Valériu

A

 

12:00

+ Jozef a Mária Ďaďovci

U

 

18:00

Za zdravie, BP a dary DS pre rodinu Hubčíkovú, Dudášovú a Brenkušovú

Z

 

Br

18:30

+ Ján Klopačka

H

 

  

   St

4.8.

 

Sv. Jána Máriu

Vianneya, kňaza
spomienka

 

Fk

 

 

06:00

Za Božiu pomoc v chorobe a vrátenie ku viere pre manžela Jána H.

Z

 

12:00

Za všetkých kňazov

U

 

18:00

+ Emília Borončová

H

 

Br

18:30

+ Ondrej, Anna, Vasiľ

A

 

 

Št

5.8.

Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme

Ľubovoľná spomienka

 

Fk

 

 

06:00

+ Jozef, Anna a Milan Šatka

H

 

12:00

+ Ivan a František Barťák

U

 

18:00

+ Miroslav Zelina

A

 

Br

17:00

+ z rodiny Záňovej

Z

 

 

Pia

6.8.

 

Premenenie Pána
sviatok

 

Fk

 

 

06:00

Na úmysel

H

 

12:00

+ Margita Pňačková

U

 

18:00

+ Valdburga Zelinová

Z

 

Br

18:30

+ Roman Zajac 1. výročie

A

 

VK

17:00

Na úmysel

H

 

So

7.8.

 

 

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Teréziu Pavlíkovú

H

 

 

18:00

+ Jaroslav Ondrejka

A

 

Br

07:00

+ Zdenka a Zuzana

Z

 

 

 

 

Ne

8.8.

 

 

 

Devätnásta nedeľa
v cezročnom
období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

 

09:00

Za zdravie a BP pre rodinu

Z

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Poďak. za 57. r. manž. Alojza a Marty Greš

A

 

Br

07:45

+ kňaz Vincent Dorník

D

 

10:00

Za členov ruže sv. Bernarda

Z

 

12:00

+ Zuzana a Blažej

A

 

 

18:30

+ Ladislav

A

 

VK

09:15

Za novomanželov Daniela a Dominiku

H