Úvod » Oznamy » Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

33. týždeň (Od 10.08.2020 do 16.08.2020)

  • V sobotu je prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00, 14:45 hod; BR: 07:45, 10:00, 16:00 18:30; VK: 09:15. V tento deň budeme požehnávať byliny a kvety na konci sv. omše.
  • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční ďalší koncert organového festivalu, na ktorom sa predstaví ROBERTO BONETTO. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
  • Od 5.8. 2020 do konca septembra 2020 si môžete vo výstavnej sieni MsKS pozrieť výstavu BRATIA VO VIERE. Viac informácii nájdete na plagáte.
  • Upratovanie farského kostola bude v piatok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíkova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1969 a 1970.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Spišáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

10.8.

 

Sv. Vavrinec

diakon

sviatok

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Alojz Kozák

D

 

 

Za Z a BP pre rod. Gálikovú

H

 

18:00

Za Z a BP pre Alenku K.

A

 

18:30

+ Roman a Štefan Kytka

F

 

Ut

11.8.

 

Sv. Klára

panna

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

Za vnučku a šťastný pôrod

D

 

 

Za Z pre Nika

A

 

18:00

Za Božiu pomoc a ochranu pre Ivana

F

 

18:30

+ Eva Brnušáková

H

 

  St

12.8.

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Michal a Helena

D

 

 

+ Margita Brieniková

F

 

18:00

+ Ján Dávid

H

 

18:30

+ Miroslav Prílepok

A

 

Št

13.8.

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Irena Kozáková

D

 

 

+ Eva 1. výr.

H

 

18:00

+ Ján Dávid (1.výročie)

A

 

17:00

Poďakovanie za uzdravenie Miroslava a Anny

F

 

Pia

14.8.

 

Sv. Maximilián Kolbe

kňaz a mučeník

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Eduard a Margita Zachar

D

 

18:00

Za Z a BP pre Kvetoslava Belku (77 rokov)

F

 

18:30

+ Anna, Ivan a Vladimír

H

 

VK

17:00

+ Metod

A

 

 

 

 

So

15.8.

 

 

 

 

Nanebovzatie Panny Márie

prikázaný sviatok

 

Fk

06:30

Za veriacich

D

 

 

09:00

+ Eva, Imrich Šimko a + z rod. Medveckej

F

 

 

11:00

Za Z a BP pre Cyrila

A

 

 

14:45

+ Matilda Šišková

H

 

Br

07:45

Za Z a BP pre rod. Jamrichovú

D

 

 

10:00

+ Štefan Pompáš

F

 

 

16:00

Za Z a BP pre Annu Gálikovú

H

 

 

18:30

Za Z a BP pre Radima Straku

F

 

VK

09:15

+ Ján, Mária a Viera

A

 

 

 

 

Ne

16.8.

 

 

 

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Za veriacich

D

 

09:00

Na úmysel

H

 

11:00

+ Miroslav Prílepok

F

 

14:45

Za poďakovanie za 50 rokov manželstva a rodinu Tvarožnú a Gejdošovú

A

 

Br

07:45

+ Magdaléna Gállová

D

 

10:00

Poďak. za dožitých 90 r. pre Elenu

H

 

16:00

+ Vladimír

A

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

09:15

Poďak. za 50 r. života pre Janu

F