Úvod » Oznamy » Desiata nedeľa v cezročnom období

Desiata nedeľa v cezročnom období

(24. týždeň, 11.06. – 17.06. 2018)

Farské oznamy

  • V stredu, 13. 6. 2018, pozýva farnosť Pucov na sv. omšu do Srňacieho o 17:00 hod. z príležitosti osláv patróna Antona Paduánskeho.
  • Vo štvrtok, 14. 6. 2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sestry Saleziánky a spolupracovníci.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 17. 6. 2018 v  kostole na Brezovci po sv. omši o 08:45 hod.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z Malého Bysterca.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Urbana a M. Hamuljaka.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Martinková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

11.6

 

 

Sv. Barnabáša,

apoštola

Fk

06:00

+ Mária a Jozef Pánik a Emília Jurášová

D

18:00

+ Ignác a Mária Mihalákovci

O

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Martin Gleitek

Za učiteľov CSŠ

H

O

Ut

12.6

 

Fk

06:00

+ Ján Laskovský

D

18:00

+ Eugen K.

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Alžbetu

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre tých, čo sa starajú o NsP kaplnku

O

St

13.6

Sv. Antona Paduánskeho,

kňaza a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

+ Elena, Anna a Jozef Pánik

D

18:00

+ Ondrej Farbák

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za zdravie, BP a dary DS pre pracovníčky Jednoty

+ Mária a Štefan

O

O

Št

14.6

 

 

 

Fk

 

Br

NsP

06:00

+ Jozef Kontra

D

18:00

+ Ján Laskovský

H

17:00

16:00

+ Jozef Palider

Na úmysel

O

H

Pia

15.6

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP Danky

D

18:00

+ Ján Chromek

O

Br

18:30

Za Z a BP pre Petronelu K.

H

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Jána Bystrianskeho

H

So

16.6

 

Fk

06:30

+ Dušan Ondrejčák

D

15:00

Sobášny obrad

O

18:00

+ Tibor a Tibor Bugarovci

O

Br

07:00

+ Terézia a Štefan Lytka

H

Ne

17.6

 

 

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Štefan Valek

H

09:00

+ sestra Margita 1. výr

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za zdravie a BP pre Františka

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

+ manžel Štefan Vankúš

O

VK

09:15

Poďakovanie za 30 r. manželstva

H