Úvod » Oznamy » Aktuálne oznamy na Štvrtý Veľkonočný týždeň

Aktuálne oznamy na Štvrtý Veľkonočný týždeň

 (9. týždeň, 04.05.2020 – 10.05.2020)

 

  • Májové pobožnosti budú bývať vo farskom kostole a v kostole na Brezovci 15 min. pred večernými svätými omšami
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia bude prebiehať zaužívaným spôsobom 45 min. pred každou sv. omšou.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

 

Po

4.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut

5.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St

6.5.

 

 

Fk

06:00

Za farnosť Dolný Kubín

D

 

12:00

Poďakovanie za 50 rokov života pre Danicu

H

 

18:00

+ Štefan a František Janček

F

 

Br

07:00

Na úmysel

H

 

18:30

+ Augustín Žuffa

A

 

 

Št

7.5.

 

 

Fk

06:00

+ rod. Halajová

D

 

12:00

Za požehnanie diela Mary´s Meals

F

 

18:00

Za Paulínu a Igora

A

 

Br

07:00

+ Adam a + z rod. Muráňovej a Janíkovej

F

 

18:30

+ Elena, Žaneta a Jozef

H

 

 

Pia

8.5.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rodinu Janotíkovú

D

 

12:00

Hrubjakovci

A

 

18:00

Za dary DS a BP pre rod. Čániovú

F

 

Br

07:00

+ Ľudka Turčáka

A

 

18:30

Na úmysel

H

 

VK

17:00

+ Vierka

H

 

 

So

9.5.

 

 

Fk

06:30

Za jubilujúcich manželov

D

 

13:00

Sobášna svätá omša

D

 

18:00

Za BP pre dcéru

H

 

Br

07:00

Za zdravie a BP pre kaplána Andreja

F

 

18:30

+ Anton Kucbel

A

Pre seniorov

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Janku

F

 

 

 

 

 

Ne

10.5

 

 

 

 

 

Piata Veľkonočná nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

+Jozef Bakoš

A

 

09:00

+ Mária Jakubjaková

F

 

11:00

Za veriacich farnosti

D

 

14:45

Na úmysel

H

Pre seniorov

17:00

Na úmysel

H

 

20:00

Na úmysel

 

Pre seniorov

Br

07:45

Za svätého otca Františka

D

 

10:00

Za zdravie a BP pre rodinu Kramárovú

F

 

12:00

+ Štefan, Rudolf a Štefan

H

Pre seniorov

16:00

+ Štefan Šimrák

F

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Janka, Jozef a Anton

A