Úvod » Oznamy » 4. Adventná nedeľa

4. Adventná nedeľa

(52. týždeň, 24.12. – 30.12. 2018)

 • Dnes (23.12.2018) od 14:00 do 17:00 bude ešte možnosť pristúpiť k sv. spovedi a to v kostole na Brezovci!
 • Sv. omše na Štedrý deň ráno budú takto:  FK: ráno o 06:30 a Br o 07:00 hod.

Večerné budú takto:      FK: 22:00 a 24:00 hod.

                                               Br:  16:00 – vigília (za účasti detí), a 24:00 hod.

                                         VK: 24:00 hod.

 • V utorok, na Božie narodenie budú sväté omše tak ako v nedeľu okrem nemocnice. Svätá omša v nemocnici bude až 6. 1. 2018.
 • Na slávnosť Božieho narodenia bude po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola Vianočná ofera, za ktorú vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
 • Na slávnosť Božieho narodenia po sv. omši o 10:00 na Brezovci bude jasličková pobožnosť.
 • Na sviatok sv. Štefana (stredu) budú sväté omše takto: FK: 06:30; 09:00; 11:00. Br: 07:45; 10:00. VK: 09:15. Popoludnajšia a večerná sv. omša nebude.
 • Popoludní, na sviatok sv. Štefana, začneme s posviackou príbytkov v našom meste. Ešte sa môžete zapísať v sakristii. V ten istý deň bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Kto by chcel, môže prispieť na Dobrú novinu v ten deň aj do pokladničky vzadu na stolíku.
 • Vo štvrtok adorácia nebude.
 • Z ruže sv. Juraja venovali pre potreby kostola  150 €. Pán Boh zaplať!
 • Na budúcu nedeľu (na sviatok Sv. rodiny) bude pri všetkých svätých omšiach obnovenie manželského sľubu. Prosíme manželov, aby počas sv. omše sedeli vedľa seba.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Sládkovičova, Tatliakova a Obrancov mieru.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Gagarinova, Tulská a Družby.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Martinkova.

(Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok v utorok 1.1.2018, zapísať sa môžete v sakristii u p. kostolníka.)

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

24.12.

 

 

 

 

 

Fk

 

06:30

+ Alexander a Drahoslava

D

22:00

24:00

+ Albína a Karol Haučík

Na úmysel

O

H

Br

 

 

 

Vk     

07:00

16:00

 

24:00

24:00

Za Z a BP pre rod. Bernolákovú

Za živú vieru pre deti a rodičov našej farnosti

Na úmysel

Na úmysel

H

O

 

D

F

Ut

25.12.

 

 

Narodenie Pána

slávnosť

 

Fk

06:30

09:00

11:00

14:45

+ Štefan Zvolenčák

Za BP pre rodinu Kojdovú a Teľúchovú

Za veriacich

+ Ján

H

F

D

O

Br

 

 

 

VK

07:45

10:00

 

18:30

09:15

+ Rudolf Vetrík, kňaz

Za radosť pre mladých a rodiny našej farnosti

+ Janka Turčinová 1. výr. smrti

Za Z a BP pre Vierku

D

O

 

F

H

St

26.12

Sv. Štefana, prvého mučeníka

 

Fk

06:30

09:00

Za Z a BP pre Eriku Davidikovú

+ Elenka Mikolášiková

H

O

11:00

Za mladých a birmovancov našej farnosti

F

Br

 

 

VK

07:45

10:00

 

09:15

+ Anton a Oľga Krákorník

Za dobrodincov a tých, ktorí slúžia v našej farnosti

+ Jozef, Anton a Janka

D

 O

 

H

Št

27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu

Fk

06:00

+ Anton Tatarko, kňaz

D

18:00

+ Pavol Ilenin

H

Br

17:00

+ František a Oľga Sidor

F

Pi

28.12.

 

Sv. Neviniatok, mučeníkov

Fk

06:00

+ František a Johana

D

18:00

+ Ján, Terézia, Alžbeta Hajdúch

F

Br

18:30

Na úmysel

H

Vk

17:00

+ Valéria Suroviaková

H

So

29.12

 

Fk

 

Br

06:30

18:00

07:00

+ Anton Tatarko, kňaz

+ Viliam Kondrla

+ Mária a Eduard Orolim

D

O

F

Ne

30.12.

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Fk

06:30

Jozef Bečka 80. rokov života

F

09:00

Za Z a BP pre rod. Pazderovú

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Mária a Eduard Orolím

O

Br

07:45

+ Rudolf Vetrík, kňaz

D

10:00

+ Johana

H

18:30

+ Ľubomír Stanček, kňaz

O

Vk

09:15

Za Z a BP pre Jána Bystrianskeho

F