Úvod » Oznamy » 3. Adventná nedeľa

3. Adventná nedeľa

(51. týždeň, 17.12. – 23.12. 2018)

 • Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude vo farskom kostole a v kostole na Brezovci v sobotu 22.12.2018, od 10:00 – 12:00 a od 14:00 do 16:30 a v nedeľu 23.12.2018 v kostole na Brezovci od 14:00 do 17:00.
 • Taktiež budeme v sobotu 22.12.2018 spovedať vo Vyšnom Kubíne od 14:00 do 16:00.    
 • Zajtra, v pondelok 17.12.2018 do obeda chceme navštíviť chorých našej farnosti. Ešte ich môžete zapísať na zoznam v sakristii.
 • Kto by mal záujem o betlehemské svetlo, pripomíname, že prebieha zapisovanie vzadu na stolíku.
 • Pozývame Vás na duchovnú obnovu pre rodičov a priateľov školy, ktorá sa uskutoční 18. 12. 2018 (v utorok) o 16.00 v kaplnke Cirkevnej spojenej školy. Duchovnú obnovu na tému „manželská modlitba“ bude viesť duchovný otec Mgr. Ján Bystriansky. Počas duchovnej obnovy bude možnosť vyspovedať sa.
 • V stredu po sv. omši bude stretnutie lektorov v past. centre. Prosíme o účasť všetkých lektorov.
 • Vo štvrtok 20.12.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o ktorej prípravu poprosíme modlitby matiek.
 • Mladých a najmä birmovancov pozývame na predvianočnú duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v piatok počas sv. omše na Brezovci. Kazateľom bude vdp. Martin Majda.
 • Na sviatok sv. Štefana, popoludní začneme s posviackou príbytkov v meste. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii u pána kostolníka. Vo Vyšnom Kubíne bude posviacka príbytkov na Nový rok (v pondelok 1.1.2019).
 • Počas Vianoc na sviatok sv. Štefana (26.12) bude v našej farnosti prebiehať aj koledovanie Dobrej Noviny. Toto koledovanie detí po rodinách je spojené so zbierkou pre pomoc deťom v Afrike. Ak máte záujem, aby koledníci prišli aj k vám domov, môžete sa zapísať na pripravený zoznam, ktorý je vzadu na stolíkoch. Taktiež bude možnosť v tento deň prispieť aj do pokladničiek vzadu v kostoloch.
 • Vzadu na stolíkoch sú Vianočné pohľadnice na podporu Pochodu za život, ktoré si môžete zobrať.
 • Vianočné upratovanie farského kostola bude v stredu od 08:00. O pomoc prosíme dôchodcov z Bysterca. Ďalej bude upratovanie 22.12. (sobota) po večernej svätej omši o pomoc prosíme veriacich z ulice Nad Brehmi a M. R. Štefánika.
 • Upratovanie kostola na Brezovci pred vianočnými sviatkami bude v stredu 19.12.2018 od 8:00 hod. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Brezovca a Medzihradného. Ďalej bude upratovanie 22.12. (sobota) od 16:30. O pomoc prosíme veriacich z ulíc M. Hattalu 2160, M. Gaceka a Rodinné domy.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: mládež.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

17.12.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ľudovít a Anna Mužila                              D

18:00

+ Stanislav Bajo

F

Br

18:30

+ Maroš

H

CSŠ

07:45

+ starí rodičia Ján a Mária Jančo

O

Ut

18.12.

 

 

Fk

06:00

+ Vincent Zonták – kňaz

D

18:00

Za zdravie a BP pre sestru Janku

O

Br

18:30

+ Jaroslav a Mária Kysel

F

NsP

16:00

Za Z a BP Jozefa, Dianu a vnúčatá

H

St

19.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

 18:00

+ rod. Cyprián a Jolana a brat Cyprián

Za členov ruže sv. Petra

D

 H

18:30

07:45

+ Vendelín a Anna Huček

Za BP pre rod. Chudíkovú

F

O

Št

20.12.

 

 

Fk

06:00

+ Vincent, Metód a Margita Tomlák

D

18:00

Za zdravie a BP pre Evu Kováčikovú 40 r. života

F

Br

17:00

Za zdravie a BP pre sestru Janku

O

NsP

16:00

+ Mária Šálková

H

Pia

21.12.

 

 

Fk

06:00

+ rod. Zuzana a Pavol

D

18:00

Za zdravie a BP pre Ľudmilu a Jozefa

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre krstné a birmovné deti.

F

VK

17:00

+ Ján, Terézia a Vladimír

H

So

22.12.

 

 

 

Fk        

 

 

Br

06:30

 

18:00

07:00

+ Dominika Valečíková

Za novomanželov

 Filoména Marečková

Za zdravie a BP pre Juraja

D

O

H

F

  Ne

23.12.

 

 

Štvrtá adventná nedeľa

Fk

06:30

+ Ján, Andrej a Katarína Laskovská

H

09:00

+ Anna a Juraj Rojkovič

O

11:00

14:45

Za veriacich

+ Jozef Kriváň

D

F

Br

 

 

NsP

07:45

+ Valéria Suroviaková

D

10:00

+ Ján a Marta Jurík

O

18:30

16:00

+ Ján Sališ

Za Božiu pomoc pri liečbe Marty

F

F

VK

09:15

Za poďakovanie 50 rokov života

H