Úvod » Oznamy » “24 hodín pre Pána”

“24 hodín pre Pána”

“24 hodín pre Pána”

v kostole sv. Kataríny v Dolnom Kubíne v dňoch 9. – 10. marca 2018

Program:

Piatok 9.3. 2018

18:00 sv. omša za účasti mládeže, spieva mládežnícky zbor

19:00 začiatok adorácie

20:00 adorácia mladých v spolupráci so sr. Saleziankami

21:00 krížová cesta stredoškolákov

22:00 taizé adorácia

23:00 rozjímavý bolestný ruženec vysokoškolákov

00:00 sv. omša, dp. František Janečko

Sobota 10.3. 2018

01:00 – 06:30 tichá adorácia, ružencové bratstvo

06:30 sv. omša spojená s rannými chválami, vdp. Jozef Skurčák

10:00 program s deťmi, dp. Filip Orlovský

12:00 krížová cesta, Modlitby matiek

15:00 modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu, vsdp. Štefan Tuka

18:00 slávnostná svätá omša dekanátu, celebruje vsdp. dekan Ľubomír Pekarčík, kazateľ: vdp. Roland Ferenc

 

Sviatosť zmierenia bude od piatku 18:00 do soboty 18:00 hod.