Úvod » Oznamy » 2. Adventná nedeľa

2. Adventná nedeľa

(50. týždeň, 10.12. – 16.12. 2018)

  • V utorok 11.12. 2018 o 17:00 vo farskom kostole bude koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Ivana Ballu. Preto večerná sv. omša vo farskom kostole nebude.
  • V stredu po sv. omši bude vo farskom kostole vokálny koncert, na ktorom vystúpia významní speváci z Inštitútu hudby v Čenstochovej. Vstup je voľný.
  • Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa srdečne pozýva na Adventný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Vstup je voľný. Z tohto dôvodu detská sv. omša vo štvrtok nebude.
  • Vo štvrtok 13.12.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
  • Dňa 17. 12. 2018 (t. j. v pondelok) chceme doobeda navštíviť chorých našej farnosti pred Vianočnými sviatkami. Prosíme, aby ste ich mená a adresy tento týždeň nahlásili v sakristii. Tých, ku ktorým chodíme každý prvý piatok hlásiť nemusíte.
  • Aj tento rok budú dolnokubínski skauti v našej farnosti počas Štedrého dňa roznášať Betlehemské svetlo. Záujemcovia nech sa zapíšu do stredy 19.12.2018 na papier vzadu na stolíku.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 16.12.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Severná a Záskalicka.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2050 a 2059.
  • Upratovanie vo VK: rod. Mešková

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

10.12.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácií pre Jána

D

18:00

+ Žofia, Miroslav a Štefan

F

Br

18:30

+ Ľudovít Janidžár

H

CSŠ

07:45

Za radosť, zdravie a Božiu pomoc

O

Ut

11.12.

 

 

Fk

06:00

+ Ján a Mária

Na úmysel

D

F

Br

18:30

+ Anton a Janka Bolová

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre syna Ivana

O

St

12.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00

+ Ján a Gizela Staš

D

18:00

18:30

07:45

+ Terézia a Ján Kucherka

+ Juraj a Mária Feranc

+ krstný otec Daniel

H

F

O

Št

13.12.

Sv. Lucia,

panna a mučenica

Fk

06:00

Poďakovanie za 90. r. života Márie Halajovej

+ Eduard a Anna Salák

D

 

H

18:00

+ Martin

F

NsP

16:00

+ František

O

Pia

14.12.

 

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

+ Marián, Ján a Gizela Staš

D

18:00

+ Karol Haučík

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre rodinu Eduarda Drgáňa

F

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

So

15.12.

 

 

Fk

06:30

+ Tomáš, Helena a Imrich

D

18:00

+ Karol a Anna Štúrová

O

Br

07:00

Za zosnulých z rod. Žatkulákovej

+ rodičia Mária a Karol Kolek

H

F

Ne

16.12.

Tretia adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

+ Marek, Milan a Andrej s rodinami

O

09:00

+ Mária a Jozef

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za zdravie a BP pre Jána P.

D

10:00

+ Jozefína Glončáková

F

18:30

+ Emília a Emil Bysterský

H

NsP

16:00

Za Z a BP pre Evu Vonšákovú s rod.

H

VK

09:15

+ Pavol a Mária

O