Úvod » Oznamy » 1. Adventná nedeľa

1. Adventná nedeľa

(49. týždeň, 03.12. – 09.12. 2018)

 •  Dnes je zbierka na charitu pri východe z kostola. Spišská katolícka charita ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí prispejú na charitnú zbierku.
 • Pre všetky deti, najmä tie, ktoré chodia na detské sväté omše je pripravený stierací adventný kalendár s rôznymi úlohami na každý deň. Môžete si ho zobrať vzadu, ako sú noviny.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:   FARSKÝ KOSTOL:  v pondelok, stredu a v piatok od 16:00 hod.

                             BREZOVEC: v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

                             Vyšný Kubín: v piatok od 16:00 hod.

 • Od pondelka budeme mávať počas celého adventu vo farskom kostole ranné tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás srdečne pozývame.
 •  Vo štvrtok 06.12. po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
 • V sobotu je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú vo farskom kostole o 6.30, 9.00, 11.00, 18.00 hod. V kostole na Brezovci o 7.45, 10.00 a 16.00 hod. NsP o 16.00 hod. Vo Vyšnom Kubíne o 9.15 hod.
 • Keďže budúcu nedeľu slávime biblickú nedeľu, pozývame všetky deti od 1. do 7. ročníka ZŠ na Biblický večer hier v sobotu, 8.12. od 17:00 do 20:00 v Cirkevnej spojenej škole. Animátori si pre deti pripravili množstvo hier a súťaží.
 • Všetkých birmovancov a mladých taktiež pozývame na Noc čítania Biblie do farského kostola v sobotu, 8.12. od 19:00 do 22:00.
 • POMOC PRE SÝRIU je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzin. pomoci tejto krajine. Bližšie na stránke www.pomocpresyriu.sk.
 • Upratovanie farského kostola bude v piatok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Timravina, 29. augusta, Rybárska.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši.  O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Žofajová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Od 03.12.2018 do 09.12.2018

Po

3.12.

Sv. František Xaverský

kňaza

Fk

 

06:00

+ Jozef Staš

D

18:00

+ Ján a Anna Mikulajová

F

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Z a BP pre rod. Brezovskú

+ Mária a Eduard Orolím

H

O

Ut

04.12.

 

 

Fk

 

06:00

+ František a Rozália

D

18:00

+ Július Karcol

O

Br

18:30

+ Anton Juríček

H

NsP

16:00

+ Helena a Stanislav Majda

F

St

05.12.

 

 

Fk

 

Br

CSŠ

06:00 18:00

+ Žofia a Michal Pšenák

+ Rozália a Július Krupáš

D

H

18:30

07:45

Za Božiu pomoc pri liečbe Emílie

+ Milan Škvarka

F

O

Št

06.12.

 

Sv. Mikuláša, biskupa

Fk

 

Br

NsP       

06:00

18:00

17:00

16:00

+ Milan Harmaniak

Za Z a BP pre Mariána

Za BP pre Filipa a dobrodincov

+ starí rodičia a ich deti

D

H

O

F

Pia

07.12.

Sv. Ambróz,

biskup a učiteľ Cirkvi

 

Fk

06:00

+ Štefan, Mária, Vierka Babčák

D

18:00

+ Žofia Borončová

O

Br

18:30

+ Ján Šmiľák

F

VK

17:00

+ Žofia a Matej Motýľ

H

So

08.12.

 

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie,

slávnosť

Fk

 

 

06:30

09:00

11:00

18:00

+ Michal Záň

+ Rozália Podhrázka

Za veriacich

+ Karol a Ľudmila

D

O

H

F

Br

 

 

 

NsP

VK

 07:45

10:00

 

16:00

16:00

09:15

+ Jozef a Terézia Vrabec

Za Božie požehnanie pre Luciu a jej rodinu

Na úmysel

+ starí rodičia z rodiny

+ Anton a Terézia

D

O

 

B

F

H

Ne

09.12.

 

Druhá adventná nedeľa

 

 

Fk

06:30

Na úmysel

B

09:00

Na úmysel

H

11:00

+ Ján Štajer

D

14:45

+ Milan a Oldřich

F

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Ján Sališ

H

18:30

Za Božiu pomoc pre Libora

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Jozefa a Helenu

O

VK

09:15

+ Michal Bardis

F