Úvod » Oznamy » Ȏsma nedeľa v cezročnom období

Ȏsma nedeľa v cezročnom období

(10. týždeň, 04.03.2019 – 10.03. 2019)

 • Fašiangová poklonaDnes vystavíme Sviatosť Oltárnu v kostole na Brezovci od 11:00 do 18:15 a vo Vyšnom Kubíne po sv. omši do 14:00 hod. Vo farskom kostole bude adorácia v pondelok a utorok po rannej sv. omši do 17:45 hod. Vo štvrtok po sv. omši adorácia nebude.
 • V utorok po sv. omši vo farskom kostole bude stretnutie lektorov. Prosíme o čo najväčšiu účasť lektorov, aby sme si mohli rozdeliť čítania na Popolcovú stredu.
 • Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie, v tento deň je prísny pôst a zdržanie sa mäsitého pokrmu (nedá sa nahradiť iným skutkom pokánia). Sväté omše s udeľovaním popolca budú takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00; Brezovec: 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod.
 • Na Prvú pôstnu nedeľu 2019 sa už tradične bude konať jarná zbierka na Charitu.
 • Krížové cesty počas pôstneho obdobia budú bývať takto: vo farskom kostole v piatok o 17:30 a v nedeľu o 14:00; v kostole na Brezovci v piatok a v nedeľu o 18:00; vo Vyšnom Kubíne v piatok o 16:30 a v nedeľu o 08:45 hod. Tento týždeň bude mať pobožnosť v piatok vo farskom kostole mládež, na Brezovci – lektori.
 • Od Prvej pôstnej nedele v kostole na Brezovci o 15:00 budú bývať Pôstne kázne ako príprava na Veľkú Noc. Pôstne kázne budú spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. Pôstnym kazateľom bude vdp. Cyril Hamrák, farár v Zákamennom. Základnou témou bude Duchovný smäd, a prvá téma je Boh ťa hľadá.
 • Od 1.3.2019 do 31.5.2019 môžu záujemcovia (rodičia, zákonní zástupcovia) podávať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do cirkevnej materskej školy. Bližšie informácie nájdete na výveske pred kostolom, pri vchodoch do MŠ, CSŠ a na webovej stránke CSŠ.
 • Slovenská Katolícka charita aj v nadchádzajúcom pôstnom období pokračuje v kampani Pôstna krabička pre Afriku. Táto kampaň, je zameraná na pomoc deťom a ich rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. Pôstne krabičky sú pripravené na stolíkoch vzadu v kostole. Táto pôstna krabička je podporovaná aj naším diecéznym otcom biskupom Štefanom.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu opäť s množstvom zaujímavých článkov, rozhovorov a aktualít. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1198, 1200.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice: Chočská 1527, 1529, 1530.
 • Upratovanie vo VK: rod. Spišáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

4.3.

 

Fk

06:00

+ Ignác, Justína, Božena

Za zdravie a BP pre sestry

D

O

 

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Zgutovú

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Jozefa

H

Ut

5.3.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef Macák

D

18:00

Ku cti Svätej tváre

H

Br

18:30

+ Štefan a Mária Mučička

F

NsP

16:00

Za rodinu Haluškovú

O

St

6.3.

 

 

 

Popolcová streda

Fk

 

06:00

08:00

14:45

+ Milica, Eduard, Jozef, Mária

+ Andrej Milan a Paulína

+ Tomaš Marcinek

D

H

F

18:00

+ Ladislav st. a Ladislav ml.

O

Br

16:00

18:30

+ Július, Helena a Ferdinand

+ Milan Paluga

O

F

VK

17:00

Na úmysel

H

Št

7.3.

 

Fk

06:00

+ Marta, Kristína, Štefan Majcher

D

18:00

+ Jozef Ďaďo

H

Br

17:00

Za zdravie a BP pre dcéru Alenku s rod.

F

NsP

16:00

+ Anna a Jaroslav Bútora

O

Pia

8.3.

 

Fk

06:00

+ Vlasta

D

18:00

Za Z a BP pre rodinu

H

Br

18:30

+ Vincent Berešík

O

VK

17:00

+ Anton a Terézia

F

So

9.3.

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Jána Štaffenu

+ rodičia a bratia Štefan a Vladimír a Rozamunda

D

F

18:00

Za zdravie a BP pre mamu

O

Br

07:00

+ Peter Tokarčík

H

Ne

10.3.

 

 

 

Prvá pôstna nedeľa

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Jozefa a Helenu

O

09:00

Poďakovanie za 50. života Miroslava

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

+ Juraj Čierny

D

10:00

Za snúbencov Jakuba a Dominiku

F

18:30

Za Z a BP pre rod. Oravcovú

H

NsP

16:00

+ Mária a Ján Ďaďo a František

H

VK

09:15

+ Oldrich a Jolana

O