Úvod » Ruža

Ruža

My – speváci, hudobníci i nespeváci – z mládežníckeho zboru sme vytvorili tri ružencové spoločenstvá. Spoločne sa spájame v modlitbe každý deň desiatkom posvätného ruženca na spoločný úmysel, ktorý si v ruži navzájom dohodneme. Úmysly spolu s desiatkami (tajomstvami) si meníme vždy v nedeľu po prvom piatku.

Tí, ktorí sa modlia prvý desiatok posvätného ruženca sa modlia aj jednotlivé preddesiatky k danému ružencu. Tí, ktorí sa modlia posledný desiatok posvätného ruženca, sa modlia aj modlitbu na úmysel a za Svätého Otca.

Dohodli sme sa na 3 stálych úmysloch – za kňazov našej farnosti, za živú vieru pre mladých v našej farnosti a za duše v očistci, ktoré sa posúvajú a postupne sa ich modlí každá ruža jeden mesiac.

Naše ružencové spoločenstvo nie je riadnym členom ružencového bratstva.

Aktuálny rozpis nájdete tu.