Úvod » Farský úrad » Sviatosti a sväteniny » Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia nasledovne:

FARSKÝ KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ

  • každý deň (okrem nedele a prikázaných sviatkov) pol hodiny pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – od 5.30 a počas rannej sv. omše, v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 18.00 hod.

KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA – BREZOVEC

  • každý deň (okrem soboty, nedele a prikázaných sviatkov) pol hodiny pred sv. omšou
  • prvopiatkový týždeň – v utorok od 16.00 do 18.30 hod. a vo štvrtok od 15.00 do 17.00 hod.

FILIÁLNY KOSTOL Najsvätejšej TROJICE – VYŠNÝ KUBÍN

  • prvopiatkový týždeň – v piatok od 15.00 do 17.00 hod.

Viac informácií o sviatosti zmierenia si môžete pozrieť v dokumente: sviatosť zmierenia