Úvod » Farský úrad » Pravidelné bohoslužby

Pravidelné bohoslužby

Farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

 • nedeľa: 6.30, 9.00, 11.00, 14.45
 • pondelok – piatok: 6.00 a 18.00 hod. 
  (v stredu sv. omša za účasti rodín)
 • sobota: 6.30 a 18.00 hod.

Kostol Povýšenia sv. Kríža (Brezovec)

 • nedeľa: 7.45, 10.00, 18.30
 • pondelok – streda, piatok: 18.30 hod.
  (v piatok sv. omša zvlášť pre birmovancov a mladých)
 • štvrtok: 17.00 hod (svätá omša za účasti detí)
 • sobota: 7.00 hod.

Filiálny Kostol Najsvätejšej Trojice (Vyšný Kubín)

 • nedeľa: 9.15
 • piatok: 17.00 hod.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (NSP)

 • nedeľa: 16.00
 • utorok a štvrtok: 16.00 hod.