Úvod » Farský úrad » Kapláni

Kapláni

Mgr. František Ondrek

FeroNarodil som sa v Dolnom Kubíne, ktoré je mojím prvým pôsobiskom. Pochádzam z malej dedinky na severe Oravy z Beňadova. Tu som prežil svoje detstvo, ktoré bolo veľmi pekné vďaka mojim 5 súrodencom, s ktorými bolo veľa zábavy. Ďalej som navštevoval Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove. Tu som rozhodol vstúpiť do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Seminárne štúdia som začal v roku 2012 a o 6 rokov neskôr som prijal z rúk otca biskupa Štefana Sečku kňazskú vysviacku, ktorý ma poslal na moje prvé kaplánske miesto tu do Dolného Kubína. Medzi moje koníčky patrí futbal, florbal, turistika a tiež príroda.

Mgr. Dominik Holubčík

Holubcik DominikPochádzam z Oravskej Lesnej, kde som absolvoval aj základnú školu.Po nej som nastúpil na Gymnázium A. Bernoláka v Námestove. Roku 2002 som nastúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. 21. 6. 2007 som prijal z rúk otca biskupa Františka Tondru diakonskú vysviacku a presne o rok nato aj kňazské svätenie (21. 6 2008). 

Moji rodičia sa volajú Jozef a Helena (rod. Dibdiakováň. Momentálne žijú v Oravskej Lesnej. Mám o dva roky staršieho brata Jozefa, ktorý je tiež kňazom.

V minulosti som sa venoval kresleniu a prírodným vedám. No teraz nemám až tak veľa času na tieto záľuby. Skôr fotografujem a mám rád prechádzky po prírode. Veľmi rád si prečítam dobrú knihu.

Mgr. Filip Orlovský

Filip OrlovskýNarodil som sa a celý život som prežil v Starej Ľubovni, meste, ktoré mi Dolný Kubín v mnohom pripomína. V mojej rodine som najstarší a mám ešte 3 súrodencov. Základnú školu aj osemročné gymnázium som absolvoval v Starej Ľubovni a počas týchto rokov som prežil krásne detstvo medzi skvelými ľuďmi v rôznych spoločenstvách, najmä v eRku, medzi miništrantmi a všade tam, kde sa čosi dialo. Po strednej škole som nejako netušil, aký má pre mňa Boh plán, tak som šiel študovať Biológiu na Komenského univerzite v Bratislave, potom ešte anglický jazyk na KU v Ružomberku. Nič z toho som  nedokončil, skôr to bol len taký čas, kedy som sa ešte viac mohol venovať práci s deťmi a spoločenstvami v našej farnosti. Počas týchto rokov som sa začal Boha viac pýtať, kde je moje miesto, kam mám ísť, aby som bol šťastný. Tak som po dlhých rozhovoroch s Ním a spoznávaní Jeho vôle nastúpil do seminára a 17.6.2017 som bol vysvätený za kňaza. Otec biskup ma ako novokňaza poslal do Dolného Kubína z čoho sa veľmi teším.