Úvod » Farský úrad » História » Kostol na Povýšenia sv. Kríža

Kostol na Povýšenia sv. Kríža

(KOSTOL na Brezovci)

(Fotogaléria tu.)

Bezprostredný podnet na výstavbu Kostola Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Brezovec dal Mons. Alfonz Letanovský, bývalý správca farnosti a okresný dekan. K realizácii stavby došlo za výdatnej finančnej a pracovnej podpory dolnokubínskych veriacich, ale tiež aj iných veriacich mimo našej farnosti.

Základný kameň pre dolnokubínsky kostol Povýšenia sv. Kríža posvätil Svätý otec Ján Pavol II. dňa 22. apríla 1990 v Bratislave pri príležitosti svojej prvej návštevy vtedajšieho Česko-Slovenska.
V roku 1990 boli predložené tri súťažné štúdie. Spracovávateľom vykonávacieho projektu pre hrubú stavbu kostola sa stal Stavprojekt š. p. Žilina pod vedením Ing. arch. Lenka. Stavba bola náročná čo do veľkosti, zložitosti, ale aj čo do obtiažnosti terénu, ktorý bol vybratý pod stavbu vzhľadom na jeho dominantnú polohu.

Samotná výstavba kostola bola začatá v júni 1992. Zložitosť moderného života v meste nedáva toľké možnosti postaviť takú stavbu len svojpomocne, ako je to zväčša na dedine. Napriek tomu veriaci nášho mesta i okolitých dedín väčšinu prác zvládli dobrovoľnými brigádami. Celkom odpracovali 320 000 hodín. Stavbu sa podarilo zrealizovať za 22 424 614,- Sk.

Stavba má pôdorys 8- uholníka o opísanej kružnici 36m, veža s krížom dosahuje výšku 37,5m. Vo veži sú umiestnené tri zvony. Prvé nadzemné podlažie pozostáva z hlavnej lode kostola so svätyňou, priľahlou kaplnkou zasvätenou Fatimskej Panne Márii a z lode kostola sa môžeme dostať troma schodišťami na rozsiahly chór.

Autorom súsošia hlavného oltára, krížovej cesta a ďalších sôch v chráme je akademický sochár Peter Švaral. Kapacita kostola je 500 miest na sedenie a 1000 miest (vrátane chóru) na státie. Samotný kostol je viacúčelový. Okrem svojho eminentného poslania sa tu konajú aj iné nábožensko-kultúrne podujatia.

Boží stánok zasvätený Povýšeniu sv. Kríža posvätil otec biskup Mons. doc. ThDr. František Tondra spišský diecézny biskup v sobotu 13. septembra 1997 pri slávnostnej svätej omši o 10. 00 hod.

Je známe, že v súčasnosti prebieha blahorečenie biskupa Jána Vojtaššáka, rodáka z Oravy, zo Zákamenného. Zásluhou predstaviteľov mesta na žiadosť rím.-kat. farského úradu dostalo námestie pred kostolom názov Námestie Jána Vojtaššáka. V krátkej dobe sa podarilo na tomto námestí umiestniť aj sochu otca biskupa Jána Vojtaššáka v nadživotnej veľkosti. Umelecky ju zrealizoval akademický sochár Peter Švaral.