Úvod » Farský list » Redakcia

Redakcia

Eva Murínová, šéfredaktorka

Eva MurínováSlovenčina, práca s textom i rôzne slovné hračky ma vždy bavili a teším sa z nich dodnes. Veľká však bola i snaha prispieť k šíreniu dobrej zvesti, hodnôt, radosti, povzbudení i aktualít veriacim v našej farnosti. To boli hlavné dôvody, prečo som v roku 1992 stála pri zrode Farského listu. Venovala som sa tejto práci šesť rokov. Po jedenástich „domácich“ rokoch som sa k nej vrátila a už tretí rok hľadám so svojimi spolupracovníkmi spôsob, ako k vám opäť prinášať informácie s rôznym posolstvom. Som len žurnalistický amatér so snahou a túžbou rásť.

Ľudovít Oravec, redaktor

ludovit_oravecFarský list som objavil kedysi v roku 1995. Bol som plný horlivosti po duchovných obnovách a tak som chcel zmeniť svet. Všímal som si rôzne príbehy v kostole,„neporiadky“ a začal som o nich písať. Niektoré články mi aj uverejnili, čo ma povzbudilo, že som na dobrej ceste. Na jeseň v roku 1995 sa objavil oznam pozývajúci aktívne spolupracovať s týmto mesačníkom. Prihlásil som sa a vzali ma. Keď mám zhodnotiť uplynulú dobu z odstupom času, musím sa priznať, že na začiatku som bol nasmerovaný zle. Dnes už viem, že správna cesta nie je v prvom rade posudzovať iných, ale najprv seba. Je potrebné byť horlivým, ale s citom, je potrebné mať elán, ale na správnom mieste. Podriadil som svoju činnosť aktuálnym témam vo farnosti, o ktorých sme diskutovali na našich stretnutiach. Píšem ďalej, občas niečo odfotím. A výsledky? Nuž niečo sa podarí, iné menej, myslím, že to každý pozná. Som rád, že môžem k spoločnému dielku prispieť aspoň maličkou časťou.

Zuzana Machajová, redaktorka

Zuzana MachajováAk mám pravdu povedať, trvalo mi poriadne dlho, kým som si spomenula na moje začiatky vo farskom liste. Myslím, že to bolo pred desiatimi rokmi a od vtedy sa toho veľa zmenilo. Z časopisu, ktorý vychádzal akoby na kolene sa postupne formoval mesačník, na ktorý sa všetci v mojom okolí tešili. Začínala som ako výpomoc pri jednorazových projektoch pri rôznych príležitostiach vo farnosti, neskôr som sa stala aktívnou členkou redakčnej rady. Z mojich pravidelných rubrík si asi spomínate na tematický blok o reklame a mediálnej výchove, samozrejme na niekoľko rokov vychádzajúce recenzie kníh,neskôr na rubriku Otázky a odpovede, ale istý čas som sa podieľala aj na tvorbe Detského kútika. Počas týchto rokov som sa venovala tiež rozhovorom, či už s našimi kňazmi alebo zaujímavými osobnosťami z nášho okolia. Čas, ktorý som strávila pri spolutvorbe Farského listu, vnímam ako dobrú investíciu v rámci svojho osobného rastu, ale aj v rámci našej farnosti. 

Petra Jurčáková, redaktorka

petra_jurcakovaOsobne sa pokladám za „nováčika“ redakčného tímu Farského listu, nakoľko som sa jeho členom stala až koncom roku 2012, avšak jeho nadšeným čitateľom alebo občasným prispievateľom som bola už niekoľko rokov dozadu. Milovala som hlavne rubriku Biblických hádaniek či správ z podujatí našej farnosti. Taktiež som vždy s očakávaním listovala veci ohľadom pripravovaných aktivít, ktoré ma veľmi zaujali. Časom som si uvedomila, že aj ja sa mám s čím podeliť s ostatnými čitateľmi farského listu, preto som sa rozhodla aktívnejšie zapojiť do jeho tvorby. V rámci našej diecézy pôsobím už niekoľko rokov ako jeden zo zástupcov laikov v Komisii pre mládež Spišskej diecézy. Preto aj mnou prispievané články sú poväčšine z diania diecézy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je naša farnosť. V komisii čerpám inšpirácie pre spoluúčasť a rozširovanie diania v vašej farnosti s prepojením na diecézu. Verím, že aj prostredníctvom mojich príspevkov čitatelia môžu byť viac vťahovaní do života cirkvi.

Monika Kočalková, redaktorka

Monika KočalkováDo redakčnej rady Farského listu som prišla v roku 2008. Dovtedy som bola aktívnou prispievateľkou článkov zo saleziánskeho strediska a mládežníckeho zboru. Po absolvovaní niekoľkých mediálnych kurzov som mala túžbu pomôcť vo farnosti aj takýmto spôsobom. Aj naďalej „zachytávam na papier” život, činnosti, aktivity našej mládeže vo farnosti. Zastupujem tu aj našich organistov a všetkých mladých. Prispievam tiež rozhovormi, či už s našimi kňazmi alebo inými hosťami. Som otvorená pre všetky druhy práce vo Farskom liste v rámci mojich možností a schopností. Verím, že sa nám bude dariť zveľaďovať život v našej farnosti aj takýmto, dnes veľmi potrebným, spôsobom pomocou médií!