Úvod » Farský list » Aktuálne číslo

Farský list

Aktuálne číslo

Najnovšie číslo Farského listu je v predaji v kostoloch. Jeho cena je 0,50 €.

Staršie čísla Farského listu nájdete v archíve.