Úvod » články » Krížové cesty

Krížové cesty

 • Rozpis Krížových ciest

  Farský kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej: piatok 17:30 hod., nedeľa 14:00 hod.

  Kostol Povýšenia Svätého Kríža Brezovec: piatok 18:00 hod., nedeľa 18:00 hod.

  Kostol Najsvätejšej Trojice Vyšný Kubín: piatok 16:30 hod., nedeľa 08:45 hod.

  Rozpis

  Piatok 12.02.2016:                 Farský kostol - Žalmisti

                                                    Brezovec – sr. Saleziánky a spolupracovníci

  Nedeľa 14.02.2016: kňazi

  Piatok 19.02.2016:                 Farský kostol - mládež

                                                     Brezovec – Lektori

  Nedeľa 21.02.2016: kňazi

  Piatok 26.02.2016:                 Farský kostol – spevokol bl. Jána Pavla II.

                                                     Brezovec – žalmisti.

  Nedeľa 28.02.2016: kňazi

  Piatok 04.03.2016:                  Farský kostol – miništranti

                                                      Brezovec – miništranti

  Nedeľa 06.03.2016: kňazi

  Piatok 11.03.2016:                 Farský kostol – sr. Saleziánky a spolupracovníci

                                                    Brezovec –Ružencové bratstvo

  Nedeľa 13.03.2016: kňazi

  Piatok 18.03.2016:                 Farský kostol – mládež

                                                     Brezovec – sr. Vincentky

  Nedeľa 20.03.2016: kňazi

  Veľký piatok 25.3.2016