Úvod » Birmovanci » Pravidlá pre birmovancov

Pravidlá pre birmovancov

Kartičky

  • Sv. omše nech vám podpíšu v kartičkách vaši rodičia, aby ste mali možnosť s nimi rozprávať o tejto príprave.
  • Sviatosť zmierenia vám podpíše kňaz.
  • Aktivity pre farnosť vám podpíšu animátori, katechéti, rehoľníci, kňazi… Tiež si tam napíšte o akú aktivitu išlo. Na výber budete mať z množstva aktivít, ktoré budú uverejňované aj na internete, ale vždy sa vám ponúknu aj pri sv. omšiach. Napr.: miništrovanie, spevokol, čítanie čítaní, prinesenie obetných darov, predmodlievanie sv. ruženca, krížová cesta, športové a kultúrne aktivity…
  • Povinné stretnutia v skupinkách, ktorých bude maximálne 5 a časovo budú trvať asi hodinu, vám podpíšu animátori. Rozpis je zverejnený.

Skúška

Pri sv. omši ste dostali papiere, kde sú napísané základné modlitby a rozobraté prikázania a na internete sú zverejnené otázky, ktoré budú tiež obsahom skúšky. Otázok je 85. Môžete si všimnúť, že iba niektoré sú podčiarknuté – tie treba vedieť na 100% – ostatné otázky môžete aj svojimi slovami vysvetliť. Skúšku budete môcť absolvovať už niekedy od januára. Bude možnosť, že sa dáte individuálne vyskúšať, ak si budete myslieť, že už ste pripravený, len mi poviete a dohodneme sa, alebo potom prídete na spoločné preskúšanie koncom apríla.

Otázky pre prípravu na skúšku nájdete tu.

Úvahy

Počas prípravy vám postupne ponúkneme asi 4 krátke námety, témy, ku ktorým napíšte veľmi krátko svoj príspevok – maximálne 4-5 viet. A tie potom donesiete na sv. omšu a tam ich pozbierame. (Preto to má byť krátke, lebo si budem chcieť každé prečítať, a pôjde práve o to, aby ste vedeli vybrať tie najdôležitejšie vety.)