Úvod » Birmovanci

Birmovanci

Drahí birmovanci,

teším sa, že sa chcete pripravovať na prijatie sviatosti birmovania a verím, že táto naša spoločná príprava bude pre nás vzájomne obohacujúca.

Tak to by malo byť asi všetko. Želám vám, aby ste sa dobre pripravili na prijatie sviatosti birmovania, aby z vás vyrástli dobrí a zodpovední kresťania. Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo niečomu nerozumeli – môžete sa pýtať.

Kaplán Martin Majda